Monday, 27 July 2015

Njeriu po ndëshkohet në këtë Vit të Purifikimit

E Premte, 11 Mars 2011, në 15:30
Bija Ime e dashur, Purifikimi, i cili do të provohet nga njerëzimi përmes luftërave, tërmeteve, shpërthimeve të vullkaneve, tsunameve, goditjeve të nxehtësisë dhe rrëshqitjeve të tokës, po vazhdon për shkak të mëkateve të njerëzimit.
Vetëm ata që kthehen tek Unë, Shpëtimtari i tyre Hyjnor dhe tek Krijuesi i tyre, Ati Im, Ati i tyre, mund të shpëtojnë. Kurrë mos e shikoni Atin Tim me frikë sepse Ai i do të gjithë fëmijët e Tij. Por Ai do të kryejë ndëshkim për ata që refuzojnë ta pranojnë Ekzistencën e Tij. Durimi i Tij tani, ndërsa ligësia, mungesa e besimit dhe dashuria e padrejtë e njeriut për vetveten vazhdon, po shkon drejt fundit.
Ati Im i Përjetshëm, Hyji Bërësi dhe Krijuesi i të gjithëve, i do të gjithë fëmijët e Tij me një butësi që prindërit e ndjejnë për fëmijët e tyre. Por tamam si prindërit, siç veprojnë prindërit e përgjegjshëm, fëmijët e tyre ndëshkohen, nëse ata kryejnë veprime që janë agresive, ose të papranueshme. Po ashtu tani Zemërimi i Atit Tim do të lëshohet në botë në këtë kohë. Ky, bija Ime, është ashtu siç të kam thënë Viti i Purifikimit.
Njerëzit kudo do ta kuptojnë se këto ngjarje nuk janë të natyrshme. Ato janë të shkaktuara nga ndërhyrja Hyjnore për ta bërë njeriun që ta kuptojë, më në fund, të Vërtetën e Shkrimit të Shenjtë.
Lutuni, lutuni për konvertim.
Jezu Krishti juaj i dashur