Thursday, 14 November 2013

Dishepujt e Mi besnikë, përfshi priftërinj dhe shërbëtorë të shenjtë të gjitha besimeve Kristjane, do të mbajnë Krahun Tim

E Premte, 1 Nëntor 2013, ora 23:17

Bija Ime e dashur, shpirti i lig po përhapet dhe po ndikon të gjithë ata që i kundërshtojnë me egërsi këto Mesazhe. Kjo do të çoj në më shumë ligësi, gënjeshtra dhe prapaskena intriguese të sajuara për të ndaluar këtë Mision. Ju nuk duhet t’i kushtoni vëmëndje atyre me gjuhë të liga dhe atyre që janë të konsumuar me xhelozi për besimin, të cilët do të bëjnë gjithçka për t’u përpjekur dhe pët të shkatërruar këtë, Misionin Tim, që do të sjelli shpëtimin tek të gjithë. Ë

Unë ju them të gjithëve ju që më ndiqni Mua, se këto Mesazhe janë tepër të rëndësishme për ju që t’i kushtoni vëmëndje atyre që ju urrejnë në Emrin Tim. Sepse jam Unë, Jezu Krishti, që ata kanë në shënjestër. Mbajeni mënd këtë. Megjithatë, krenaria e tyre do t’i bëj ata të besojnë se ata po veprojnë kështu për arsyen se më duan Mua. Ata duhet ta dinë se Unë kurrë nuk do ta lejoja dikë të fliste gënjeshtra të tilla apo të përhapte fjalë të këqija për një shpirt tjetër në Emrin Tim.

Vetëm Unë, Jezu Krishti, Qengji I Hyjit, e kam Autoritetin t’ju zbuloj ju të Vërtetën në këto kohë. E Vërteta do të shqetësoj shumë dhe e Vërteta do të jetë e hidhur për t’u gëlltitur, sepse ajo është e një rëndësie të tillë sa vetëm ata që janë të fortë në dashurinë e tyre për Mua do të jenë në gjëndje ta pranojnë atë. E Vërteta do t’ju çliroj, pavarësisht se sa e vështirë ajo është për t’u përtypur. Ajo do t’ju hapi sytë ndaj të ligut kur ai paraqitet si i mirë; ndaj njerëzve të liq që përhapin blasfemi kur thonë se flasin Fjalën Time dhe ndaj armiqve të Mi që duan të shkatërrojnë fëmijët e Zotit.

Shumë profetë të rremë, të shpërndarë në çdo shtet, do të ngrihen të deklarojnë se gënjeshtrat e nxjerra nga goja e antikrishtit, janë të vërteta. Ata gjithashtu do të thonë se antikrishti jam Unë. Ata do të thonë gjithçka rreth Ungjillit, të cilat do të duken të jenë të sakta dhe do të përdorin pjesë nga Bibla e Shenjtë, përfshi thënie nga Unë, për të justifikuar misionet e tyre djallëzore. Por ju që më njihni Mua, gjithmonë do t’i gjeni gënjeshtrat dhe herezitë të fshehura brënda fjalëve të tyre të ashtu-quajtura profetike. Ata do t’i kundërshtojnë këto Mesazhe dhe do ta deklarojnë Fjalën Time të jetë herezi. Tani është koha t’i heshtni këto zëra, që ju kërkojnë t’i dëgjoni ata, në vëndin Tim. Ju duhet të vazhdoni ta kujtoni veten për të Vërtetën e përmbajtur në Ungjillin e Shenjtë. Ju duhet të më dëgjoni Mua, ndërsa Unë ju udhëzoj.

Së shpejti, të gjithë ata që e kanë drejtuar Kishën Time në të kaluarën, të gjithë ata që i japin fëmijve të Zotit Fjalën e Vërtetë të Zotit, brënda Kishës, dhe të gjithë ata që do të qëndrojnë besnikë ndaj të Vërtetës, do të flaken tutje. Kisha Katolike do të bëj një numër deklaratash alarmuese, për atë që përse duhet të ndryshoj dhe të përmirësoj çdo pjesë të strukturës së saj. Ajo do të përdori mëkatet e atyre në Kishën Time dhe atyre që më tradhëtuan Mua, si justifikim për ta kthyer Kishën Time përmbys. Shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë do të përjashtohen dhe do të bëhen shkaku. Shumë do të ndiqen dhe mashtrime, si dhe deklarata të tjera do të bëhen kundër emrit të mirë të tyre para se të jenë hequr. Në këtë mënyrë shumë shërbëtorë të shenjtë do të hiqen nga Kisha Ime me qëllim që të lejojnë armiqtë e Zotit të marrin kontrollin e plotë nga brënda saj. Çdo shpifje e kryer nga armiqtë e Zotit kundër shërbëtorëve të Mi të shenjtë do të duartrokitet publikisht si një gjë e mirë, me qëllim që emri i mirë i Kishës të mbetet i pacënuar.

Oh sa do të mashtroheni të gjithë ju dhe e Vërteta do të jetë e mbuluar, e fshehur dhe pastaj e lënë pas dore. Të gjitha këto ndryshime do të vijnë shpejt, në të ardhmen, dhe përhapja e këtyre gjërave do të çudisi shumë veta. Mes gjithë këtyre, do të ketë çoroditje, frikë, trishtim dhe dëshpërim të madh. Kisha Ime do të bëhet kaq e copëtuar sa dhe gjithë besimi brënda mureve të saj do të thyhet. Kjo do të krijoj një frikë të madhe dhe pastaj, në një mënyrë që si fillim nuk do të duket e qartë, Kisha Katolike do të bëhet një forcë udhëheqëse në një fe të re për një botë. Kjo paturpësi e re do të deklaroj një dashuri të madhe për të varfërit dhe të uriturit e botës. Por ajo nuk do të predikoj Fjalën Time, as edhe nuk do të qëndroj besnike ndaj Kishës Sime. Megjithatë, Kisha Ime do të vazhdoj të jetoj.

Dishepujt e Mi besnikë, përfshi priftërinjtë dhe shërbëtorët e shenjtë të gjitha besimeve Kristjane, do të mbajnë Krahun Tim. Kisha Ime e mbetur do t’i bëj ballë testit të kohës dhe ajo kurrë nuk mund të vdesi, sepse Unë Jam Kisha. Unë nuk mund të shkatërrohem kurrë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: