Saturday, 30 November 2013

Dashuria lulëzon sepse ajo është një Dhuratë nga Zoti dhe e ka fuqinë ta shkatërroj të ligun

E Shtunë, 23 Nëntor 2013, ora 17:00

Bija Ime e dashur, Unë dëshiroj të shpjegoj rëndësinë e dashurisë dhe se me atë, ju mund ta mposhtni të ligun dhe se, pa atë, i ligu përhapet.

Satani është i paaftë të ketë dashuri, por përkundrazi është i vetë-fiksuar me atë që ai beson të jetë fuqia dhe madhështia e tij. Kur ai i infekton shpirtrat, gjëja e parë që ai bën është të shkatërroj dëshurinë brënda shpirtit. Kur e arrin këtë, ai do të fusi një urrejtje të tmerrshme në atë shpirt dhe do të jetë kjo urrejtje që shkakton përçarje. Përçarja dhe mosmarrveshjet, e frymëzuara nga urrejtja, mund të çojnë në veprime dëshpëruese të kryera nga një shpirt kundër një tjetri. Këto vepra të mbushura me urrejtje shpesh mund të çojnë në mizori të tmerrshme dhe madje vrasje. Mëkati i krenarisë është i futur tek shpirtrat, që e ekspozojnë veten ndaj të ligut dhe kjo çon në ambicje të pamëshirshme dhe lakmi. Por atje ku ka dashuri, gjendet Prania e Zotit.

Dashuria lulëzon sepse ajo është një Dhuratë nga Zoti dhe e ka fuqinë të shkatërroj të ligun. Dashuria nuk është egoiste. Dashuria është bujare, të fal dhe e panjollosur nga mëkati i krenarisë. Ju duhet t’i kërkoni Zotit, çdo ditë, për Dhuratën e Dashurisë dhe kur t’ju jepet kjo, përdoreni atë si mburoja juaj kundër urrejtjes. Dashuria, kur është e pranishme në një shpirt të pastër, tërheq urrejtje nga ata shpirtra që e kanë hequr Zotin nga jeta e tyre. Ata nuk mund ta durojnë Dritën e Zotit, e cila ndriçon prej shpirtrat e atyre që janë të mbushur me Dashurinë e Zotit.

Shkoni tani duke e ditur se Dashuria duhet të përdoret për të ndihmuar shpirtrat e të gjithë atyre që kanë nevojë të madhe për Ndihmën Time. Ju lutem ta recitoni këtë Fushatë Lutje për Dhuratën e Dashurisë.

Fushata e Lutjes (129) Për Dhuratën e Dashurisë:

O Zot, të lutem të më mbushësh mua me Dashurinë Tënde.

Më ndihmo ta ndaj Dhuratën e Dashurisë me të gjithë ata që kanë nevojë për Mëshirën Tënde.

Më ndihmo të dua Ty më shumë.

Më ndihmo t’i dua të gjithë ata që kanë nevojë për Dashurinë Tënde.

Më ndihmo t’i dua armiqtë e Tu.

Lejo që dashuria me të cilën Ti më Bekon të përdoret për të pushtuar zemrat e gjithkujt me të cilët unë jam në kontakt.

Me Dashurinë, që Ti e fut në shpirtin tim, më ndihmo të mposht gjithë të ligun, të konvertoj shpirtrat dhe të mund djallin dhe të gjithë ndjekësit e tij të liq, që përpiqen të shkatërrojnë të Vërtetën e Fjalës Tënde të Shenjtë. Amin.

Unë Jam Dashuria. Kur ju me të vërtetë më doni Mua, Unë do ta vërshoj shpirtin tuaj me më shumë dashuri dhe me këtë dashuri, ju do të më ndihmoni Mua të shpëtoj botën.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: