Thursday, 14 November 2013

Persekutimi më i madh do të shkaktohet nga Kristjanët mbi Kristjanët

E Shtunë, 2 Nëntor 2013, ora 20:30

Bija Ime e dashur, Unë duhet t’i bëj thirrje të gjithë fëmijve të Zotit të bashkohen dhe të luten për Kishën Time në Tokë.

Zemra Ime rënkon në këtë kohë, sepse një urrejtje e madhe po tregohet ndaj atyre që janë Kristjanë të dedikuar. Persekutimi i Kristjanëve do të vazhdoj në të gjitha vëndet dhe kjo përfshin të gjithë ata që, në këtë kohë, e kanë lirinë të praktikojnë nderimet e tyre ndaj Meje. Persekutimi më i madh do të shkaktohet nga Kristjanët mbi Kristjanët. Goditja me kamzhik e Trupit Tim në Tokë do të jetë më e keqe nga përbrënda, kur vëllai do të kthehet kundër vëllait dhe motra kundër motrës. Ju së shpejti do të shikoni shpalljen e lutjeve të reja, të cilat do të futen përmes liturgjisë së re.

Ndryshimet kryesore do t’i referohen Kungimit të Shenjtë, ku ai do të paraqitet si diçka, që do të ketë fare pak ngjashmëri me vdekjen Time në Kryq, kur Unë e dhashë Trupin Tim për të gjithë mëkatarët. Duke deklaruar se Kungimi i Shenjtë do të thotë bashkimi i të gjithë njerëzimit, si një trup i vetëm para Zotit, ju do të më fyeni Mua, sepse kjo do të ishte në kundërshtim me të Vërtetën. E Vërteta nuk ka më kuptimin e të Vërtetës, sepse sa shumë përhapën gënjeshtra, egzagjerojnë dhe nuk kuptojnë sa sa lehtë e Vërteta mund të shtrëmbërohet. Kur është e përpunuar, në një mënyrë delikate, shumë nuk do ta vënë re ndryshimin, kur ajo nuk i përmbahet të Vërtetës. Gënjeshtrat do të zënë vëndin e të Vërtetës, do të përçajnë rracën njerëzore dhe do të krijojnë ndarjen nga Zoti, e cila do të çoj drejt shkatërrimit.

Gjithmonë mbajeni gjallë të Vërtetën, sepse pa atë dielli do të errësohet, hëna nuk do të japi më dritë kur të bier nata dhe yjet nuk do të ndriçojnë më në ato ditë që do të sinjalizojnë errësirën përfundimtare, para se Unë të vij të deklaroj Mbretërinë Time.

Deri atëherë, vetëm e Vërteta do t’ju shpëtoj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: