Monday, 11 November 2013

Nëna e Shpëtimit: Kisha e Birit tim do të bëhet froni i antikrishtit

E Martë, 29 Tetor 2013, ora 19:30

Bija ime e dashur, të gjithë në Qiell gëzojnë, të bashkuar me Birin tim, për t’ju ardhur në ndihmë atyre priftërinjve të shenjtë, të cilët do ta gjejnë veten në mes të një beteje të madhe. Sa shumë prej këtyre shpirtrave të shtrenjtë do t’ju duhet të durojnë dhimbje të tmerrshme dhe vuajtje kur do t’ju duhet të dëshmojnë herezitë, që do të dalin nga brënda Kishës. Ata do të jenë të çoroditur, të frikësuar dhe shumë do të ndjehen sikur nuk do të kenë se ku të kthehen. Kjo është atëherë kur ata duhet të kthehen tek unë, të më kërkojnë mua t’i Përkushtoj ata tek Biri im, që Ai të mund të hedhi mbi ata çdo pikë të Gjakut të Tij të Çmuar. Kur janë të mbuluar me këtë Dhuratë, ata do ta dinë se çfarë të bëjnë. Ata duhet ta dinë se unë i kam paralajmëruar fëmijët e mi, nëpër shekuj, për këtë braktisje të keqe, që po planifikohet nga i ligu.

Kisha e Birit tim do të bëhet froni i antikrishtit dhe tani që e Vërteta po zbulohet, shumë do të ndjehen të frikësuar dhe do të pësojnë dhimbjen e Goditjes me kamzhik të Birit tim. Kisha e Birit tim do të persekutohet, shkatërrohet, poshtërohet – deri kur përfundimisht, ajo do të mbaj fronin mbi të cilin do të ulet antikrishti. Do të jetë nga këtu që ai, antikrishti, do të deklaroj se ai është Krishti dhe se bota do të shpëtoj prej tij.

Duke pranuar gënjeshtrat, ju e mohoni të Vërtetën. Duke e shpërfillur të Vërtetën, ju do të besoni në një rrjet të sajuar mashtrimi, të thurur nga i ligu dhe kjo do t’ju ngre kurth. Sa të futeni në kurth, ju do të tundoheni të ndiqni turmat, në çdo komb, që do t’i tregojnë respekt të madh antikrishtit. Ju lutem, fëmijë, recitoni këtë Fushatë Lutje për të luftuar herezinë, që do të mbuloj Kishën e Birit tim bë Tokë.

Fushata e Lutjes (125) Për të mbrojtur Fjalën Më Të Shenjtë të Zotit

O Nëna e Shpëtimit, më ndihmo mua, një shërbëtor i përulët i Zotit, ta mbroj Fjalën e Tij Më Të Shenjtë në kohët e vuajtjes. Më përkushto mua, Nënë e dashur, tek Biri yt, që Ai të mund të më mbuloj me Gjakun e Tij të Çmuar. Më dhuro, përmes Ndërhyrjes së Birit tënd, Jezu Krishtit, hirin, forcën dhe vullnetin për të qëndruar besnikë ndaj Mësimeve të Krishtit në kohët e Trazirave, që do ta shkatërrojnë Kishën e Tij Më Të Shenjtë në Tokë. Amin.

Shkoni tek Biri im, shërbëtorët e dashur të Krishtit. Ju i përkisni Atij. Ai do t’ju ndihmoj gjatë persekutimit. Ai kurrë nuk nuk do t’ju braktisi në kohën e nevojshme.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: