Sunday, 17 November 2013

Zemërimi i Atit Tim do të shtohet kur më shumë nga fëmijët e Tij mosmirnjohës do të ngrihen në kundërshtim të hapur me Besëlidhjen e Tij të Plotfuqishme

E Hënë, 4 Nëntor 2013, ora 16:00

Bija Ime e dashur, fëmijët e Zotit kanë nevojë të kuptojnë ligësinë e betejës së madhe, që po zhvillohet mes Atit Tim të dashur dhe të ligut. Sa pak prej jush mund ta kuptojnë ndonjëherë intensitetin e kësaj beteje të madhe, që tashmë ka filluar.

Ëngjëjt në Qiell kanë filluar betejën përfundimtare për të shkatërruar armiqtë e Atit Tim në Tokë. Ndërsa beteja egërsohet, ajo do të përfshij shpirtrat, ngado. Në veçanti, ajo do të tërheqi shpirtrat e atyre që janë në errësirë dhe që në të vërtetë nuk më njohin Mua, për të luftuar kundër atyre emrat e të cilëve janë në Librin e të Gjallëve. Ata që nuk më njohin Mua, që nuk besojnë tek Unë, që nuk besojnë tek Ati Im dhe që nuk besojnë se Satani egziston, do të shikojnë me aspak interes sesi dy ushtritë Kristjane do të luftojnë në Tokë. Të dy krahët do të jenë të përfshirë brënda Kishave Kristjane. Kristjanë nga të dyja palët do të pësojnë persekutimin më të madh dhe ata do të tërhiqen nga çdo drejtim për t’i inkurajuar të më braktisin Mua.

Shpirtrat e pafajshëm do të lëndohen prej urrejtjes e treguar ndaj tyre nga armiqtë e Zotit dhe Satani do t’i përdori të dyja krahët si peng në një plan të mbushur me urrejtje, gjë që do të çoj në një shkretim të tmerrshëm mbi Tokë. Shkretimi do të shkaktohet nga mëkatet e njeriut dhe tradhetia e tyre ndaj Meje. Refuzimi i tyre kundrejt Zotit, Atit Tim, do të bëhet i qartë kur ata të vendosin të ndryshojnë Ligjet e krijuara sipas Urdhërit të Tij, me qëllim që ata t’i bëjnë ato të pranueshme në jetët e tyre mëkatare. Dijeni se kjo do të çoj në një ndëshkim të tmerrshëm.

Zemërimi i Atit Tim do të shtohet kur më shumë nga fëmijët e Tij mosmirnjohës do të ngrihen në kundërshtim të hapur me Besëlidhjen e Tij të Plotfuqishme. Ata që pregatiten për Ardhjen Time të Dytë do të zihen në një lloj burgu, kur të detyrohen të gëlltisin gënjeshtra. Nëse ata refuzojnë të pranojnë herezitë, të cilat do t’ju imponohen t’i përtypin, ata do të përjashtohen nga kishat e tyre. Fjala Ime shpejt do të harrohet. Gjithçka, për të cilat Unë ju paralajmërova, do të ndodhi pikërisht ashtu si Unë ju kam treguar. Ata që janë të verbër ndaj të Vërtetës, e kanë më mirë të jetojnë një gënjeshtër, sepse do të jetë më e lehtë të pranojnë gënjeshtrat, pasi ato do të jenë tepër joshëse në mënyrën me të cilën do t’ju paraqiten atyre.

Herezia do t’ju paraqitet masave si pjesë e një dekreti të ri në Kishën Time, e cila nuk ka të bëj fare me Mua. Të gjithë do të çirren ta pranojnë këtë, sepse ata nuk qëndruan vigjëlent ndaj kohëve, për të cilat u paralajmëruan, në lidhje me udhën që çon drejt Ditës së Madhe. Tani ju duhet të pregatiteni për këtë Ditë. Ju duhet të largoheni kur Hyjnia Ime të sfidohet, pasi ajo do të jetë në shumë mënyra, brënda Kishës Sime në Tokë. 

Bashkohuni me armiqtë e Mi dhe ju nuk do të fitoni. Mos ju kushtoni rëndësi atyre. Lutuni për shpirtrat e tyre dhe pregatituni për tuajin, sepse ajo do të përfundoj shpejt.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: