Wednesday, 13 November 2013

Kur ju mungon përulësia, krenaria do ta pushtoj shpirtin tuaj dhe ju do të mëkatoni kundër Meje

E Enjte, 31 Tetor 2013, ora 23:30

Bija Ime e dashur, sa shumë nuk do ta dëgjojnë Zërin Tim, sepse ata nuk e dinë se Kush Jam Unë. Shumë pohojnë se më njohin Mua, por është vetëm përmes interpretimit të tyre të gabuar njerëzor që ata besojnë se e kuptojnë se Kush Jam Unë dhe se çfarë Unë bëra për t’i shpëtuar ata nga humnera, e cila do të përfshij të gjithë fëmijët e Zotit, që nuk do të më kërkojnë Mua t’i fal.

Vullneti i lirë është një Dhuratë nga Ati Im. Megjithatë, vullneti i lirë nuk mund të ndërhyj me përpjekjen e njeriut për të kërkuar Dashurinë e Zotit. Prapë, Ati Im i dhuroi fëmijve të Tij këtë Dhuratë. Ka bujar është Ai. Kaq shumë i do Ai fëmijët e Tij. Kjo është Dhurata që ju dha atyre lirinë të lëvizin nëpër Tokë, të shijojnë frytet e saj dhe të përqafojnë bukurinë e saj. Por njeriu, i tunduar nga Satani, e abuzoi besimin e Atit Tim. Pastaj, ai u bë skllav i Satanit dhe krijoi një pakt me atë, ku mëkati do të vazhdoj t’i ndaj të gjithë fëmijët e Zotit prej Atij.

Dhurata e vdekjes Sime në Kryq do të thoshte se Unë do ta thyeja këtë lidhje të panatyrshme mes njeriut dhe Satanit. Kështu, Unë i dhashë mundësinë njeriut të kërkoj shpëtimin përmes faljes së mëkatit, me anë të vdekjes Sime në Kryq. Kjo do të thotë që njeriu e ka mundësinë të shpëtoj nga mbërthimi i Satanit, por vetëm ata që më ndjekin Mua, duke shërbyer me përulësi të plotë, munden që me të vërtetë të fitojnë shpëtimin. Nëse ju nuk jeni në gjëndje të më deklaroni Mua, Jezu Krishtit, hapur, dobësitë tuaja, mëkatet tuaja dhe urrejtjen tuaj për njëri tjetrin, përmes rrëfimit, ju nuk do të mbeteni të pastër. Pa pastërtinë e shpirtit, ju nuk jeni në gjëndje të bëheni të përulur në Sytë e Mi. Kur ju mungon përulësia, krenaria do ta pushtoj shpirtin tuaj dhe ju do të mëkatoni kundër Meje. Kur ju mëkatoni kundër Meje, ju e bëni këtë në një numër mënyrash.

Ju do të ushqeni joshjet, lakminë dhe krenarinë tuaj si fillim. Pastaj ju do të silleni sikur jeni të ditur, më të mënçur dhe më të mirë se të tjerët. Pastaj ju do të gjykoni të tjerët. Më pas ju do të kaloni në fazën tjetër. Ju do të tallni ata që janë me të vërtetë të bashkuar me Mua, duke i quajtur ata të papërkryer. Pas kësaj ju do të shkaktoni shpifje kundër të gjithë atyre që qëndrojnë Besnikë ndaj Meje. Por, ju do ta bindni veten se jeni të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Por, nuk do të jetë Shpirti I Shenjtë, që ju frymëzon. Në të kundërt, do të jetë shpirti i lig, që do ta pushtoj shpirtin tuaj, dhe ju do të besoni se po udhëzoheni nga Qielli.

Kur ju thoni se më përfaqësoni Mua dhe se jeni në një pozitë më të mirë se të tjerët për të qënë pjesë e Mbretërisë Sime dhe pastaj ju gënjeni për Mua, ju keni nevojë për lutjet e të tjerëve. Në atë fazë, ju jeni drejt udhës së thellësive të Ferrit dhe pa Ndërhyrjen Time ju do të jeni të humbur.

Merreni Mesazhin Tim. Vendoseni pranë zemrës dhe pyesni: “Jezus a je Ti ky? A kam me të vërtetë nevojë për Ndihmën Tënde?” dhe Unë do t’ju jap përgjigjen.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: