Wednesday, 4 December 2013

Nëna e Shpëtimit: Armiqtë e Zotit do të kryejnë paturpësi të tmerrshme deri sa t’i poshtërojnë Tabernakullat

E Hënë, 25 Nëntor 2013, ora 17:25

Bija ime, kur Kisha e Birit tim të rrëmbehet, seritë e ngjarjeve që do të shpalosen do të jenë të njëjta si ato që ndodhën gjatë Kryqëzimit të Tij.

Zhurma do të jetë shurdhuese kur armiqtë e Zotit të rrëmbejnë Trupin e Tij dhe ta poshtërojnë Atë. Ata do të gëzojnë dhe do të brohorasin fortë mes duartrokitjeve të shumta për mashtruesit, që do të dëgjohen ngado, sepse ky do të jetë një rast që do të fitoj shumë kundërshtarë kokfortë dhe armiq të mëparshëm të Kishës së Birit tim. Çdo lloj deklarate e re mbi kuptimin e Fjalës së Shenjtë të Birit tim do të rrjedhi prej gojës së tyre. Çdo gënjeshtër, e zbukuruar me dinakëri që të duket sikur ka kuptim, do të përdoret për t’i joshur fëmijët e Zotit ndaj kësaj kishe të re të rinovuar. Çdo mëkat do të justifikohet, me qëllim që sa më shumë të huaj të jenë të mirëpritur në tempujt e Zotit, deri kur gradualisht një rrëmujë e plotë të vihet re brënda mureve të saj.

Kur ata ta rrëzojnë Kishën e Birit tim, gur pas guri, kisha e mbetur e Birit tim do të detyrohet të largohet. Çdo argument, çdo veprim dhe çdo mbrojtje, që do të paraqesin ata që janë besnikë ndaj Kishës së Birit tim, do të shpërfillet. Ky do të jetë një Kryqëzim i heshtur, ashtu si ai që Biri im duroi kur Ai pësoi më shumë vuajtje se sa një rënkim. Zërat e atyre që do të vazhdojnë të shpallin të Vërtetën nuk do të mbulohen nga media. As edhe një lloj vëmëndje. Madje edhe nëse arrijnë ta bëjnë të dëgjohet zëri i tyre, ata do të quhen të djallëzuar që e bëjnë këtë.

Unë ju bëj thirrje të gjithë atyre që e duan Birin tim dhe që e kuptojnë se këto shenja janë parashikuar, se ata duhet të vazhdojnë t’i shërbejnë Birit tim. Shumë priftërinj, në vënd që të luftojnë për besimin e tyre dhe të qëndrojnë besnikë ndaj Birit tim, do të largohen. Të tjerët nuk do të dorëzohen dhe ata do të japin Ushqimin e Jetës tek të gjithë ata që e kërkojnë Praninë e Vërtetë të Birit tim.

Armiqtë e Zotit do të kryejnë paturpësi të tmerrshme, deri sa t’i poshtërojnë Tabernakullat. Kur ata ta kenë arritur këtë, do të pregatisin më pas fronin mbi të cilin do të ulet antikrishti.

Lutuni, lutuni, lutuni që ata prej jush që e dinë të Vërtetën të jenë në gjëndje të ofrojnë ngushëllim tek ata që do të vuajnë së tepërmi për shkak të braktisjes më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në Kishën e Birit tim, Jezu Krishtit, kur ajo të shpaloset para jush.

Hidhërimi im është i madh dhe Zemra ime është e rënduar, për shkak të mashtrimit djallëzor, që do të bier madje edhe mbi ata që e duan Birin tim shumë. Vuajtja e tyre do të jetë me e madhe nga të gjithë.

Nëna e juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: