Wednesday, 4 December 2013

Qielli së shpejti do të deklaroj pjesën përfundimtare të Planit të Madh të Zotit për të shpëtuar njerëzimin

E Martë, 26 Nëntor 2013, ora 12:53

Bija Ime e dashur, për të gjithë ata që janë të persekutuar në Emrin Tim, Unë dua që ta kuptojnë përse ndodh kjo. Kujtojeni se vdekja Ime në Kryq dhe vuajtjet që Unë durova ishin me qëllim që ta çliroja njerëzimin nga skllavëria e bishës. Dijeni se Kryqi Im, kur ta gjeni veten se do t’ju duhet ta mbani, është një barrë shumë e vështirë. Ju do të urreheni, jo vetëm nga të liqtë, por edhe gjithashtu nga njerëzit e bekuar, të cilët me të vërtetë më duan Mua, por që ju mungon njohuria, kur ju të merrni Kryqin Tim.

Kur ju të merrni Kryqin Tim dhe të zbatoni Mësimet e Mia ju do të përçmoheni. Kur ju të merrni Kryqin Tim, duke shpallur të Vërtetën, e cila është e përmbajtur brënda këtyre Mesazheve, ju do të përgojoheni dhe urreheni më tepër se ndonjë dishepull tjetër i Imi që erdhi para jush. Asnjë mision tjetër, që nga vdekja Ime në Kryq, nuk do të krahasohet me këtë, të fundit, të miratuar nga Ati Im në Qiell. Nëse nuk do të ishte i tillë, ai do të harrohej. Përkundrazi, Fjala Ime do të dëgjohet në çdo cep të Tokës dhe sipas Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë do të dëgjohet nga të gjithë, përfshi edhe armiqtë e Mi. Askush nuk do ta shpërfilli Fjalën Time, sepse kjo nuk është e mundur. Sepse kur Fjala e Zotit dëgjohet, asnjë njeri, pavarësisht nga gjëndja e shpirtit të tij, nuk do të dështoj të reagoj ndaj Saj në një farë mënyrë. Ata që më lejojnë Mua të arrij në zemrat e tyre do të pushtohen nga dashuria për Mua, por ata gjithashtu do të jenë të hutuar, sepse vetëm Zëri I Zotit është në gjëndje të krijoj një reagim të tillë.

Ata prej jush që më dëgjojnë Mua tani duhet të dëgjojnë me vëmëndje. Ju lutem ta pranoni peshën e Kryqit Tim, pavarësisht se sa e rëndë është barra juaj, si rezultat i saj. Ky Kryq do t’ju raskapiti, por do të japi frytet e faljes për armiqtë e Mi, shpirtrat e të cilëve Unë dëshiroj të shpëtoj. Persekutimi juaj mund të jetë i madh, ai mund t’ju shkaktoj hidhërim dhe trishtim, por dijeni se ajo është shkaktuar prej faktit se është Vepra Ime. Vepra Ime, kur është e panjollosur, shkakton vuajtje të tmerrshme mes atyre që më përgjigjen Mua. Megjithatë, dijeni se vuajtja do të jetë jetë-shkurtër dhe shpejt do të harrohet, kur Qielli shpejt do të deklaroj pjesën përfundimtare të Planit të Madh të Zotit për të shpëtuar njerëzimin. Pastaj bota do të rinovohet dhe Dashuria e Zotit do të përhapet deri kur të kryhet Vullneti i Zotit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: