Friday, 10 June 2016

Fëmijët e Mi u zhveshën (nga të mirat materiale) në këtë vit të Pastrimit

E Enjte, 15 Dhjetor 2011, në 20:55

Bija Ime e dashur, viti i pastrimit është poshtuajse i përfunduar dhe si rezultat i kësaj fëmijët e Mi ngado po pregatiten tani për Paralajmërimin.

Shumë nga fëmijët e Mi kanë vuajtur shumë në 2011. Luftra, dhuna, vrasja dhe urrejtja, të cilat të gjitha u krijuan nga ushtria e Satanit, i kanë gjymtuar dhe i kanë vrarë ata shpirtrat e Mi të shtrenjtë. Ato forca djallëzore do të pësojnë një ndëshkim të tmerrshëm nëse nuk pendohen pasi të ndodhi Paralajmërimi.

Shumë nga fëmijët e Mi janë zhveshur nga të mirat materiale dhe kanë pësuar vështirësi që nuk ju është dashur kurrë t’i duronin më parë.

Këto sprova u krijuan dhe u imponuan mbi njerëzimin nga Satani, por u lejuan nga Unë me qëllim që t’i pastrojnë shpirtrat. Mizore, mund të mendosh, ti bija Ime, por ishte e nevojshme për ta pregatitur njerëzimin dhe për të vendosur përvujtje në shpirtrat e tyre.

Tani, më të pastra në Sytë e Mi, zemrat e tyre janë hapur për ta pranuar të Vërtetën e jetës së tyre të përjetshme. Kjo do të thotë se më pak do të vuajnë gjatë Paralajmërimit sepse ata e kanë kaluar këtë persekutim.

Fëmijët e Mi janë tani gati për ta marrë Dhuratën Time të Mëshirës. Kjo kohë është tani afër në botë. Ki durim, bija Ime. Kurrë mos prit nga Unë t’i jap botës një datë, sepse nuk është për t'u ditur nga ju ashtu si të kam thënë shumë herë më parë.

Kini besim të plotë tek Unë dhe ju do të keni paqe.

Unë do ta sjell Dhuratën Time të Paralajmërimit kur të jetë koha e duhur dhe kur fëmijët e Mi nuk e presin.

Jezusi juaj i dashur
Shpenguesi i Njerëzimit

Mesazhi ne anglisht: