Thursday, 30 June 2016

Çdo lloj Mëshire do t’iu tregohet atyre që nuk e duan Atin Tim

E Enjte, 29 Dhjetor 2011, në 15:00
Bija Ime më e dashur, fëmijët e Mi ngado do të zgjohen nga një përgjumje e thellë, boshe së shpejti.
Kur ata të zgjohen ndaj Paralajmërimit, shumë do të jenë të tmerruar. Atyre që do të jenë të frikësuar Unë kam këtë për t’iu thënë.
Të jeni mirënjohës që ju po zgjoheni nga errësira.
Gëzohuni që po ju tregohet Drita Ime e Mëshirës. Nëse ju e shihni këtë të dhimbshme, atëherë Unë ju lutem që ta duroni këtë pastrim me përulësi. Sepse pa këtë pastrim ju nuk do të keni jetën e përjetshme, e cila është e drejta juaj.
Lutuni tek Unë për t’ju ndihmuar gjatë këtyre çasteve të vështira dhe Unë do t’ju ngre dhe do t’ju jap forcën që ju duhet.
Refuzojeni Dorën Time të Mëshirës dhe juve do t’ju jepet vetëm një periudhë shumë e shkurtër për t’u penduar.
Çdo lloj Mëshire do t’iu tregohet atyre prej jush që nuk e duan Atin Tim. Por dijeni se durimit të Tij po i vjen fundi.
Do të ketë një Vepër të madhe të Mëshirës Sime që do të tregohet. Do të varet nga ju që të bëheni të përulur dhe të lypni Mëshirë. Ju nuk mund të detyroheni për ta bërë këtë.
Lutuni që nëse ju nuk mund ta duroni këtë pastrim, atëherë të tjerët të luten për shpirtin tuaj.
Kurrë mos kini frikë nga Unë, kurrë mos e refuzoni Dorën Time të Shpëtimit. Sepse pa Mua, ju nuk jeni asgjë. Mos prisni për ta thirrur Dashurinë Time kur do të jetë tepër vonë për t’ju ndihmuar.
Shpëtimtari juaj
Jezu Krishti