Sunday, 26 June 2016

Hyji Atë: Pranojeni këtë mundësi të fundit ose përballuni me një ndëshkim të tmerrshëm

E Mërkurë, 28 Dhjetor 2011, në 15:15
Bija Ime, ti tani e ke për detyrë që t’i informosh fëmijët e Mi ngado mbi nevojën urgjente për të kërkuar shpengim.
Prej Mëshirës Sime të madhe, Unë tani dërgoj Birin Tim për t’i ofruar njerëzimit një mundësi të fundit për t’u kthyer tek Unë, Ati i tyre qiellor.
Unë mund të zbuloj se Mëshira e madhe që do t’iu tregohet të gjithë fëmijëve të Mi do të ndodhë vetëm një herë.
Ata, fëmijët e Mi, duhet ta pranojnë këtë mundësi të fundit të shpëtimit, ose ta pranojnë se një ndëshkim i tmerrshëm do të bjerë mbi botën.
Çdo shpirt i vetëm mbi Tokë do të dëshmojë së shpejti shenjat e Ndriçimit të Ndërgjegjes. 
Secili prej tyre do të bëhet të bjerë në gjunjë me turp kur ta shikojnë, ndoshta për të parën herë, se sa të dhimbshme shfaqen mëkatet e tyre në Sytë e Mi.
Për ata me zemër të mirë dhe të përulur, ata do ta pranojnë këtë Mëshirë të madhe me mirënjohje dhe lehtësim.
Për të tjerët, ata do ta shohin këtë si një sprovë shumë të vështirë dhe shumë do ta refuzojnë Dorën Time të Dashurisë dhe Miqësisë.
Lutu për këta shpirtra urgjentisht, bija Ime, sepse pa lutje, atyre nuk mund t’iu jepet një mundësi e dytë.
Njerëzit më në fund do ta pranojnë Pushtetin e Atit të tyre qiellor kur mrekullia në qiell do të dëshmohet prej çdokujt kudo.
Lindja e Botës së Re është pothuajse përmbi ju. Kapeni Mëshirën Time tani ndërsa ju mundeni. Mos e lini atë për në minutën e fundit.
Bashkohuni si një në unitet me Mua për ta pranuar Epokën e Re të Paqes, që i pret të gjithë ata shpirtra zemërmirë të cilët më duan Mua.
Megjithatë, Mëshira Ime është kaq e madhe, sa Lutja që Biri Im i ka dhënë botës përmes teje, bija Ime, për imunitet për këta shpirtra (shiko më poshtë pjesën nga Lutja e Kryqëzatës numër 13) do të jetë kaq e fuqishme sa shpirtrat që janë akoma në errësirë mund dhe do të shpëtohen.
“O Ati Qiellor, përmes Dashurisë së Birit Tënd të dashur, Jezu Krishtit, Vuajtja e të Cilit në Kryq na shpëtoi nga mëkati, të lutem shpëtoji të gjithë ata që akoma e refuzojnë Dorën e Tij të Mëshirës. Vërshoi shpirtrat e tyre, Atë i dashur, me shenjën Tënde të Dashurisë. Unë të lutem Ty, Ati Qiellor, dëgjoje lutjen time dhe shpëtoji këto shpirtra nga mallkimi i përjetshëm. Përmes Mëshirës Tënde lejoi ata të jenë të parët për të hyrë në Epokën e Re të Paqes në Tokë. Amen.”
Kujtojeni, fëmijë, fuqinë që ka lutja dhe se si ajo mund ta lehtësojë ndëshkimin.
Lutuni, lutuni, lutuni që bota t’ia arrijë dhe të shpëtohet dhe që Ndëshkimi i Madh të mund të evitohet.
Ati juaj qiellor
Hyji Më i Larti
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/12/28/god-the-father-accept-this-last-chance-or-face-a-terrible-chastisement/