Saturday, 11 June 2016

Lutja e Kryqëzatës (15): Falënderim për Dhuratën e Mëshirës Hyjnore

E Hënë, 19 Dhjetor 2011, në 19:30

Divine Mercy
Bija Ime më e dashur sa dëshiroj Unë që të Krishterët ngado t’i bëjnë nderim lindjes Sime nga thellësia e zemrës së tyre. 
Unë dëshiroj me zell që i gjithë njerëzimi ta lejojë Shpirtin Tim të Shenjtë që t’ia përshkojë zemrat dhe shpirtrat e tyre në këtë kohë.
Lindja Ime duhet të nderohet për çfarë ajo përfaqëson kur celebrohet lindja Ime. Mos harroni se ju po nderoni dhuratën Time të Shpëtimit.
Ja përse Unë u dërgova nga Ati Im herën e parë.
Ja përse Unë do të kthehem përsëri për t’i ofruar njerëzimit një mundësi të dytë shpengimi.
Unë dua që fëmijët e Mi ta ofrojnë këtë lutje tjetër të kryqëzatës këtë Krishtlindje.
“O Ati im Qiellor, ne të nderojmë Ty me një vlerësim të thellë për Sakrificën që Ti bëre kur Ti dërgove një Shpëtimtar në botë.
Ne të ofrojmë Ty, me gëzim dhe falënderim, lutjen tonë me mirënjohje të përulët për Dhuratën që Ti tani i jep fëmijëve të Tu, Dhuratën e Mëshirës Hyjnore.
O Hyji Më i Larti, na bëj të denjë për ta pranuar këtë Mëshirë të Madhe me mirënjohje. Amen."
Shpëtimtari juaj i dashur, Jezu Krishti
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/12/19/crusade-prayer-15-thanks-for-gift-of-divine-mercy/