Saturday, 11 June 2016

Lutuni siç nuk jeni lutur kurrë më parë

E Diel, 18 Dhjetor 2011, në 15:10
Bija Ime më e dashur, ata njerëz që janë kaq të larguar nga Unë janë shqetësimi Im kryesor.
Çdo përpjekje duhet bërë nga ndjekësit e Mi për ta përhapur Lutjen Time të dhënë ty drejtuar Atit Tim të Përjetshëm për të lypur imunitet për shpirtrat e tyre (Lutja e Kryqëzatës 13).
“O Ati Qiellor, përmes Dashurisë së Birit Tënd të dashur, Jezu Krishtit, Vuajtja e të Cilit në Kryq na shpëtoi nga mëkati, të lutem shpëtoji të gjithë ata që akoma e refuzojnë Dorën e Tij të Mëshirës. Vërshoi shpirtrat e tyre, Atë i dashur, me shenjën Tënde të Dashurisë. Unë të lutem Ty, Ati Qiellor, dëgjoje lutjen time dhe shpëtoji këto shpirtra nga mallkimi i përjetshëm. Përmes Mëshirës Tënde lejoi ata të jenë të parët për të hyrë në Epokën e Re të Paqes në Tokë. Amen.”
Unë iu bëj thirrje të gjithë besimtarëve që i lexojnë këto, Mesazhe të Mia të Shenjta të dhëna botës, që të luteni siç nuk jeni lutur kurrë më parë.
Unë kam nevojë për përkushtimin tuaj për të siguruar që të gjithë fëmijët e Mi ta pranojnë Dhuratën Time me dashuri dhe gëzim në zemrat e tyre.
Ata nuk duhet të kenë frikë, sepse Unë vij me një Dhuratë të Dashurisë dhe Mëshirës.
Jezusi juaj
Shpenguesi dhe Shpëtimtari i gjithë Njerëzimit
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2011/12/18/pray-as-you-have-never-prayed-before/