Saturday, 10 March 2012

Bashkohuni ndërsa hyjmë në portat e Parajsës së Re

E Enjte, 1 Mars 2012, në 19:55
Bija Ime fort e dashur, shumë nga fëmijët e Mi do të shpëtojnë tani në sajë të lutjeve dhe vuajtjeve të ndjekësve të Mi të shtrenjtë, dashuria e të cilëve për Mua e tejkalon masën e njohur nga njerëzimi.
Në këtë periudhë intensive Unë kërkoj dhe mbështetem tek ndjekësit e Mi që të më ndihmojnë për të shpëtuar shpirtra.
Shumë nga këta shpirtra nuk do t’i mbijetojnë veprës së Mëshirës Sime Hyjnore dhe do të vdesin në mëkat mortor.
Shumë prej jush i jeni përgjigjur thirrjes Sime me kaq bindje dhe bujari në zemër.
Ju më sillni Mua ngushëllim të madh.
Unë ju bekoj, ndjekësit e Mi të dashur dhe kërkoj që ju të vazhdoni të luteni për shpirtrat e të tjerëve.
Gjithë njerëzimit do t’i jepet dhurata e Mëshirës Sime së shpejti.
Askush nuk do mbesë pa e kuptuar të vërtetën e ekzistencës Sime. Por jo të gjithë do të donë të më përqafojnë Mua edhe kur e vërteta t’iu jetë shfaqur.
Ata janë shpirtrat për të cilët Unë kam etje.
Këta janë shpirtrat e humbur për të cilët Nëna Ime e dashur derdh lot.
Këta janë mëkatarët që ju duhet të Më ndihmoni t’i shpëtoj, sepse Unë dëshiroj t’i shpëtoj të gjithë fëmijët e Hyjit.
Lutuni dhe mblidhuni së bashku për të Më ndihmuar Mua të tërheq çdo shpirt të vetëm ndërsa ne hyjmë në portat e Parajsës së Re.
Lutja e Kryqëzatës (35): Lutje që shpirtrat të hyjnë në Parajsë
O Jezusi im, më jep ndihmë që të ndihmoj Ty të shpëtosh fëmijët e Tu të mbetur në Tokë.
Unë lutem që Ti, përmes Mëshirës Tënde, do t’i shpëtosh shpirtrat nga fryma e errësirës. Pranoji sprovat, vuajtjet dhe dhimbjet e mia në këtë jetë për të shpëtuar shpirtrat nga zjarri i Ferrit.
Më mbush me Hiret për t’i ofruar Ty këto vuajtje me dashuri dhe gëzim në zemrën time, që ne të mund të bashkohemi të gjithë në një në dashurinë për Trininë e Bekuar dhe të jetojmë me Ty si një familje e shenjtë në Parajsë.
Amen.
Fëmijë ju e dini se sa shumë Unë ju dua.
Ju që më njihni Mua do ta kuptoni thellësinë e dhimbjes dhe vuajtjes Sime për shkak të numrit të njerëzve që e refuzojnë dorën Time të mëshirës.
Vetëm ju, nëpërmjet lutjeve tuaja, mund t’i ndihmoni këto shpirtra dhe kështu të më sillni ngushëllimin që Unë dëshiroj.
Qëndroni pranë Meje tani.
Nuk do të zgjasë shumë kohë.
Kini durim dhe lutuni.
Qetësohuni, ndjeni dashurinë Time.
Gjithçka do të bëhet mirë.
Jezu Krishti juaj i dashur