Wednesday, 28 March 2012

Tani një përpjekje e organizuar për të të heshtur ty, po bëhet nga një fragment i caktuar brenda kishës Sime

E Martë, 13 Mars 2012, në 18:30
Bija Ime fort e dashur, sot më në fund e kuptove se sa shumë Fjala Ime Më e Shenjtë jo vetëm që është e kundërshtuar por edhe e hedhur poshtë nga anëtarë të caktuar të kishës Sime.
Ata që nuk janë as në gjendje të bien tek këmbët e Mia dhe të kërkojnë mëshirë, e shpallin veten në gjendje për t’i gjykuar fjalët e Mia të shenjta të dhëna njerëzimit për t’i shpëtuar shpirtrat e tyre.
Unë jam një Hyj plot me mëshirë, plot me dëshirë për t’i shpëtuar të gjithë fëmijët e Mi dhe jam i ngadaltë në zemërim.
Sot, durimi Im u vu në provë pasi një tjetër sulm, këtë herë nga një njeri që pretendon se flet në emrin Tim, u bë për t’i minuar këto mesazhe.
Ti, bija Ime, duke filluar që nga kjo ditë, nuk duhet të angazhohesh me përfaqësues të tillë pa kërkuar lejen Time më parë. 
Ka tani një përpjekje të organizuar për të të heshtur ty, që po bëhet nga një fragment i caktuar brenda kishës Sime.
Fëmijët e Mi, këto janë kohët ku besimi i ndjekësve të Mi më të flaktë, përfshirë pjesëtarët e Kishës Time, do të vihet në provë në një mënyrë të paparë që nga kryqëzimi Im.
Ashtu si Unë u trajtova dhunshëm dhe u dënova me vdekje sepse guxova të flas të vërtetën, kur Unë erdha herën e parë, po kështu, i njëjti trajtim do t’iu rezervohet profetëve të Mi deri në Ardhjen Time të Dytë.
Ata do të tallen, do të vihen në lojë dhe do të bëhen të duken qesharakë kur ta përhapin fjalën Time.
Ata do të akuzohen për herezi nga ata që i shpallin mësimet e Mia por që dështojnë për ta njohur fjalën Time që i jepet botës sot.
Të kini frikë ju që përpiqeni për ta bllokuar rrugën që unë tani e shtroj para jush për të shpëtuar njerëzimin.
Ju do të ndëshkoheni.
Ju do të duhet të përgjigjeni tek Unë për padrejtësitë që i shkaktoni mbi ata që janë të dërguar për ta shpallur fjalën e Hyjit në këto, kohët e fundit.
Refuzojini profetët e Zotit dhe ju po refuzoni fjalën e Zotit.
Arroganca juaj po ju verbon ndaj të vërtetës dhe ju nuk e keni të drejtën të më përfaqësoni Mua.
Ju më fyeni Mua rëndë dhe refuzimi juaj i fjalës Sime të shenjtë më plagos Mua thellësisht.
Unë derdh lot për refuzimin tuaj mizor ndaj Meje ndërsa, në të njëjtën kohë, ju predikoni një version të shpërlarë të të vërtetës së mësimeve të Mia.
Ju duhet të kaloni kohë tani në Adhurim Eukaristik përpara se të mund të komunikoni me Mua për të më mundësuar që t’ju udhëzoj për në udhën e dijes.
Shqyrtojini arsyet tuaja se pse i refuzoni fjalët e Mia.
A është sepse ju nuk doni ta dëgjoni të vërtetën e përçarjes, që ka për ta mbërthyer Kishën Katolike?
A është sepse ju nuk e pranoni se Kisha është e pushtuar nga mashtruesi?
A nuk e kuptoni se e gjithë kjo ka qenë parathënë?
Ju duhet të luteni me qëllim që ta shikoni të vërtetën dhe të vini tek Unë për udhëzim përpara se të jetë tepër vonë.
Jezusi juaj
Shpenguesi i gjithë Njerëzimit

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/03/13/now-a-concerted-effort-being-made-to-silence-you-by-certain-fragment-within-my-church/