Monday, 5 March 2012

Nuk do të ketë asnjë vdekje. Asnjë sëmundje. Asnjë mëkat, në Parajsën e Re

E Premte, 24 Shkurt 2012, në 15:30
Bija Ime fort e dashur, nuk duhet të harrosh kurrë se, pavarësisht nga paralajmërimet e Mia të rrepta ndaj njerëzimit, Unë mbaj në zemrën Time një dashuri shumë të veçantë për të gjithë fëmijët e Mi.
Është e nevojshme që toka të pastrohet tani sepse po të kthehesha Unë tani, ajo nuk do të ishte e përshtatshme që Unë të ecja mbi të.
Kur njerëzimi të jetë pastruar vetëm ata që kanë dashuri për Mua dhe Atin Tim të Përjetshëm do të mbeten.
Brezi Im i zgjedhur do të jetë me Mua përjetësisht. Kjo Parajsë do të ofrojë 1,000 vjet paqe, dashuri dhe harmoni.
Pas kësaj periudhe ringjallja e dytë e të vdekurve do të ndodhë.
Vetëm atëherë jeta e përjetshme do t’iu ofrohet të gjithë shpirtrave me dritën e Hyjit që shkëlqen përmes tyre.
Përse heziton, bija Ime, a nuk e di se këto profeci kanë qenë parathënë?
Asnjëri të mos e keqkuptojë. Ju, fëmijëve të këtij brezi, do t’ju jepet dhurata e të jetuarit në Parajsë, madje edhe më të bukur se ajo e përgatitur për Adamin dhe Evën.
Plakja nuk do të ekzistojë sepse njeriu do të jetojë në paqe me familjet e brezave.
Sa shumë dashuri dhe gëzim do të kenë ndodhitë e përditshme. Juve më në fund do t’ju dhurohet paqe e vërtetë e pashtershme në shpirtrat tuaj.
Përse kjo të mos jetë e mundur? Kjo është toka që qe planifikuar nga Ati Im, Vullneti Hyjnor i të Cilit, më në fund do të realizohet përfundimisht në tokë ashtu si në Qiell. 
Gëzohuni të gjithë ju. Parajsa e Re duhet të mirëpritet me ngazëllim dhe parapërgatitje.
Nuk do të ketë asnjë vdekje. Asnjë sëmundje. Asnjë mëkat. Ju do të merrni dhuratën e lumturisë së përjetshme.
Lutuni për ata që, përmes mëkatit dhe mosbindjes, do t’i hedhin poshtë të drejtat ndaj trashëgiminë së tyre legjitime, e cila qe planifikuar nga Ati Im i Përjetshëm që nga fillimi i kohës.
Jezusi juaj i dashur