Sunday, 11 March 2012

Hyji Atë: Paralajmërim rreth kulteve satanike dhe doktrinave të epokës së re “New Age”

E Premte, 2 Mars 2012, në 00:20
Bija Ime sprovat që njerëzimi do kalojë do të intensifikohen gjatë pastrimit final që nevojitet përpara Ardhjes së Dytë të Birit Tim të dashur, Jezu Krishtit.
Toka po përgatitet për këtë ngjarje të lavdishme të premtuar si dhurata më e madhe nga Unë që nga krijimi i Parajsës.
Priteni këtë ngjarje me shpresë të madhe sepse kjo Parajsë e re është ajo për të cilën çdo njeri, grua apo fëmijë duhet të mundohet të hyjë.
Përgatituni që ju, familjet dhe miqtë tuaj të jeni të aftë për të ecur në tokën e Mbretërisë Sime të Re, e cila do të jetë nën mbretërimin e Birit Tim fort të dashur, Jezu Krishtit.
Nëse nuk e pranoni këtë kërkesë, fëmijë, ju do ta humbisni trashëgiminë tuaj legjitime.
Nëse mëkatarët do t’i hidhnin një sy vetëm një minutë këtij krijimi të lavdishëm, ata do të binin përtokë dhe do të lypnin mëshirë për të hyrë tek portat e tij.
Vetëm ata që ruajnë një dashuri të thjeshtë dhe të pastër për Mua, Atin e Tyre Qiellor dhe Birin Tim të dashur Jezu Krishtin, do të jenë në gjendje ta shijojnë këtë ekzistencë të re paqësore dhe të lavdishme.
Për fat të keq, Satani i ka errësuar shpirtrat e shumë prej fëmijëve të Mi, me qëllim që ata të mos jenë në gjendje ta dallojnë të vërtetën nga trillimi.
Bija Ime, gënjeshtra të tmerrshme po orkestrohen nga kulte satanike dhe doktrina të epokës së re “New Age”.
Fëmijët e Mi të gjorë, të joshur nga gënjeshtra të paraqitura në një imazh shumëngjyrësh, besojnë në një planet të ri.
Atyre po iu premtohet një tjetër lloj parajse. Por ajo nuk ekziston.
Kur satani i josh dhe i fiton zemrat e atyre që besojnë në të, ai i torturon ata përjetësisht.
Po të shikonit tmerrin në fytyrat e tyre kur ata, pas vdekjes, e gjejnë veten në kthetrat e satanit, do t’jua copëtonte zemrën në dysh.
Kaq të mjeruar janë ata saqë është e rëndësishme që ju t'i paralajmëroni këta shpirtra për mundimin që shtrihet përpara.
Lutuni për ta. Kurrë mos ndaloni. Në shumë raste, vetëm vuajtja e shpirtrave viktimë mund t’i shpëtojnë ata nga ferri.
Për ata që besojnë tek Unë, Hyji Atë, Unë ju thërras tani që t’i denonconi hyjnitë e rremë, idhujt e rremë, doktrinat e rreme, fallxhorët dhe doktrinat e epokës së re, të cilat të gjitha bashkë nuk vlejnë asgjë.
Të gjitha janë krijuar nga mbreti i mashtrimit, satani, një gënjeshtar dinak.
Ai nuk do të ndalojë para asgjëje për t’i larguar nga Unë, fëmijët e Mi të çmuar.
Unë ju lutem fëmijë që të luteni për këta shpirtra, si një ngushëllim për Mua, Atin tuaj të dashur.
Më ngushëlloni Mua. Me kalimin e kohës ju do ta kuptoni misterin e Mbretërisë Sime Hyjnore.
Me kalimin e kohës misteri i Vullnetit Tim Hyjnor do të zbulohet.
Me kohën ju, përmes besnikërisë dhe dashurisë suaj për Mua, do të më ndihmoni ta bashkoj më në fund familjen Time në Mbretërinë e krijuar për të gjithë fëmijët e Mi që nga fillimi.
Faleminderit, bija Ime për vuajtjen tënde. Faleminderit fëmijët e Mi që i përgjigjeni thirrjes Sime nga Qielli.
Unë po ju jap të gjithëve Bekimin Tim tani por ju duhet të më kërkoni këtë:
Atë Qiellor, më ndihmo të bëhem i vogël si një fëmijë, në Sytë e Tu. Unë kërkoj që Hiret e Tua të bien përmbi mua, që të mund t’i përgjigjem Thirrjes Tënde për të shpëtuar të gjithë fëmijët e Tu.
Amen.
Ati juaj i Dashur Qiellor
Hyji Më i Larti

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2012/03/02/god-the-father-warning-about-satanic-cults-and-new-age-doctrines/