Friday, 13 July 2012

Hyji Atë: “Unë zbuloj planet e Mia për të ardhmen për Qiellin dhe Tokën e Re”

E Mërkurë, 27 Qershor 2012, ora 20:00

Bija Ime më e dashur, sot Unë ju zbuloj të gjithë Fëmijve të Mi planet e Mia për të ardhmen për Qiellin dhe Tokën e Re.

Kur ato të bashkohen në një Parajsë të lavdishme, do të jenë 12 kombet.

Këto kombe përbëjnë disa nga ato kombe në botë që kanë treguar besnikëri ndaj Meje, Hyjit Atë, Birit Tim Jesu Krishtit dhe Nënën Së Zotit, Mbretëreshë e Qiellit.

Ata që janë të shpërndarë do të bashkohen me ato kombe të tjera si një Familje e Shenjtë e bashkuar.

Vullneti Im do të nderohet. Ju të gjithë do të keni dhuratën e vullnetit të lirë por ajo do të jetë e ndërthurur me Timen. Vetëm atëherë e vërteta e Parajsës do të zbulohet me të vërtetë.

Të 12 kombet e Mia janë simbolizuar në 12 yjet tek gruaja në Librin e Zbulesës.

Gruaja është Nëna e Zotit dhe ajo i vë 12 yjet për të treguar dy gjëra.

12 apostujt e ndihmuan Birin Tim për të ngritur Kishën e Tij në Tokë.

12 kombet e zgjedhura posaçërisht do të formojnë një Kishë të vërtetë apostolike në Tokën e Re kur Qielli dhe Toka të bashkohen në një Parajsën Time të Re të Lavdishme.

Ky është momenti për të cilin kam pritur me durim.

Vullneti Im Hyjnor, i cili krijoi Parajsën për Adamin dhe Evën dhe që u hodh mënjanë për shkak të tundimit nga i ligu, tani do të plotësohet dhe këtë herë Parajsa do të jetë e përkryer.

Biri Im, Mbreti I Njerëzimit, Mbreti I Universit, do të mbretëroj në Parajsën Time të Re në Tokë.

Ai do të emëroj lidera në çdo komb të gjithë të bashkuar së bashku me anë të Vullnetit Tim Hyjnor.

Popujt e këtyre kombeve do ta nderojnë Birin Tim në mënyrën me të cilën Ai duhet të nderohet, mënyra e vetme, në paqe dhe dashuri për njëri tjetrin.

Nëna e Tij e Bekuar, Nëna e Shpëtimit, u kurorëzua Mbretëresha e Qiellit dhe gjithashtu do të mbretëroj si Mbretëresha e Parajsës së Re.

Kurorëzimi i Saj në Qiell ishte një Manifestim i veçantë Hyjnor i rolit të saj në të ardhmen për shpëtimin e botës.

Ajo u kurorëzua me nder dhe mashështi të madhe për rolin që luajti, jo vetëm si Nëna e Zotit dhe si partnere e Shpirtit të Shenjtë, por edhe si Nëna e Shpëtimit që ju dha fuqia të shkatërroj Satanin.

Ishte Biri Im I Dashur ai që me dashuri e vendosi kurorën e 12 yjeve në në kokën e Nënës së Zotit në Kurorëzimin e saj.

Do të jetë Biri Im ai që do të vendosi kurorën në kokën e saj në Parajsën e Re si Mbretëreshë e të gjithë fëmijve të Zotit.

Plani Im Hyjnor për të shpëtuar njerëzimin tashmë ka filluar.

Është dëshira Ime që ky Mision të ndihmoj në mbledhjen e shpirtrave të humbur në çdo cep të tokës dhe ti shpëtoj ata nga armiku para se të jetë tepër vonë.

Ndërhyja Ime Hyjnore do të provojë dashurinë Time për të gjithë fëmijët e Mi.
Asgjë nuk është e pamundur. Asgjë nuk është pa shpresë në betejën Time kundër ushtrisë së Satanit.

Unë do t'ju sjell ju një botë të re e cila do t'ju mahnis me gjithë lavdinë e vet të mbrekullueshme. Është bërë gati.

Bukuria dhe e madhështia e saj është e paimagjinueshme nga aftësia njerëzore.

Kur ju ta dëshmoni atë, ju do të keni jetën e përjetshme.

Lutuni që ata fëmijtë e Mi të mjerë që nuk besojnë tek Unë, Zoti Më I Larti, që nuk i binden Ligjeve të Mia dhe që kryejnë ligësi të tmerrshme kundrejt njëri tjetrit, të pendohen.

Unë nuk dëshiroj të humbas as edhe një fëmij Timin.

Më ndihmoni Mua t'ju sjell atyre këtë trashëgimi të mbrekullueshme e të lavdishme. Për fat të keq duhet të kryhet sipas vullnetit të tyre të lirë.

Unë ju dua ju fëmij me një pasion të panjohur nga njerëzimi.

Ejani tek Unë përmes Birit Tim të bashkuar në një.

Koha për Parajsën E Re në tokë është shumë afër, por juve ju është dhënë kohë për të ndihmuar në konvertimin e njerëzimit përmes këtij Misioni të Engjëllit të 7 në tokë, që punon me Birin Tim për të sjellë familjen Time tek Unë.

Ati Juaj I Dashur
Krijuesi I të gjitha gjërave të dukshme dhe të padukshme
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-i-reveal-my-future-plans-for-the-new-heavens-and-the-new-earth/