Tuesday, 10 July 2012

Jesusi: “Unë i njoh të Mitë dhe ata më njohin Mua”

E Hënë, 25 Qershor 2012, ora 11:50

Bija Ime e dashur ti kurrë nuk duhet ta harrosh madhështinë e këtij misioni.
Shumë herë do të tërhiqesh drejt kurtheve të ngritura nga mashtruesi për të penguar.

Mizorisht, ai dhe të gjithë ata që me lehtësi udhëhiqen prej tij do të bëjnë çështë e mundur për të diskredituar Fjalën Time të dhënë ty.

Ti duhet të ngrihesh dhe t'i shpërfillësh këto tallje.

Kur ti e ke dorëzuar vullnetin tënd të lirë, ajo që ka rëndësi tani është bindja e plotë ndaj Meje.

Më lejo Mua, me Urtësinë Time Hyjnore, të shtroj para teje udhën Time të përkryer drejt Parajsës në Tokë.

Ndjekësit e Mi, gjithashtu, duhet t'i kushtojnë vëmëndje paralajmërimit Tim. Ju do të sulmoheni ashpër, secili prej jush, për shpalljen e Fjalës Sime.

Kjo është një mision si asnjë tjetër.

Ju, ushtria ime, do të udhëhiqni turmën e Kishës Sime të Mbetur drejt portave të Parajsës.

Kjo do t'ju shkaktoj ju shumë persekutim personal dhe nuk do të jetë një udhëtim i lehtë.

Ju duhet të bashkoheni së bashku dhe t'i jepni forcë njëri tjetrit sepse në numër ju do të gjeni ngushëllim tek njëri tjetri.

Në të gjitha cepat e tokës mblidhuni tani ushtria Ime.

Të gjithë vizionarët që po komunikojnë me Të Vërtetën Hyjnore, përmes Nënës Sime, do të ndezin flakën e Shpirtit të Shenjtë së bashku me profetët e Mi, me qëllim që ushtria e mbetur të jetë mjaft e pregatitur për betejën përpara.

Kurrë mos e dyshoni Dashurinë Time. Kujtoni se vetëm ata që më ndjekin Mua, mund të hyjnë në Parajsën e Re.

Kur ata që vijnë tek ju dhe ju torturojnë, kujtoni se detyra juaj është që t'i falni ata dhe të faleni për shpirtrat e tyre.

Tregoni dashuri ndaj atyre që ju mundojnë në Emrin Tim. Në këtë mënyrë ju  mund të mundni Satanin dhe ai e humbet fuqinë mbi ju.

Unë do t'ju udhëzoj në çdo hap të udhëtimit tuaj.
Unë gjithmonë do të eci me ju.

Unë i njoh të Mitë dhe ata më njohin Mua.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-know-my-own-and-they-know-me/