Sunday, 15 July 2012

Jesusi: “ Kisha Ime duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t’i heqin prangat e frikës dhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua të njihem”

E Enjte, 28 Qershor 2012, ora 15:00

Bija Ime e dashur duhet të dihet se ata që pohojnë se vijnë në Emrin Tim, si profetë, por që nuk flasin me gjuhën e Qiellit, po shtohen në numër.

Kaq shumë nga këta shpirtra janë të infektuar nga ëngjëjt e rënë dhe flasin me ton të përshtatur me kujdes por edhe dashamirës, që të kujton atë që do të pritej të ishte Zëri Im I Shenjtë.

Oh sa janë mashtruar tani ndjekësit e Mi të devotshëm dhe sa të hutuar do të jenë. Kujt duhet t'i besojnë? Kë duhet të ndjekin? Kë duhet të besojnë?

A nuk thashë se shumë do të vijnë në Emrin Tim dhe pak do të flasin me Zërin Tim?

Janë më pak se 20 ata që kanë lejën t'i shpërndajnë botës Fjalën e Zotit dhe kjo përfshin edhe ata që marrin mesazhet hyjnore nga Qielli prej Nënës Sime të dashur.

Shumë vizionarë të tjerë janë të pranishëm gjithashtu në botë por misioni i tyre është i ndryshëm.

Roli i tyre mund të jetë ai i lutjeve të përditshme për të ndihmuar në shpëtimin e njerëzimit, apo ai i vuajtjeve personale të ofruara tek Unë si një dhuratë për të shpëtuar shpirtrat nga Satani. Duke vuajtur në këtë mënyrë, me dëshirë, e dërrmojn fuqinë e Satanit mbi shumë shpirtrat e njerëzve. 

Profetët e Mi janë të pakët dhe ju do t'i njihni ata prej Zërit Tim të vërtetë që do t'i godasi zemrat dhe shpirtrat e fëmijve të Zotit në një mënyrë që do të jetë e pamundur ta injorojnë.

Mesazhet e Mia për botën këtë herë do të jenë të detajuara dhe do të zbulojnë të vërtetën kurrë të thënë më parë.

Shumë nga ato që ju jap Unë tani është thjesht për t'ju kujtuar mbi Mësimet e Mia.

Shumë nga ajo që ju paraqes tani është ushqimi i jetës, i dhënë përmes Fushatës së Lutjeve, për të ndihmuar për shpëtimin e shpirtit tuaj dhe të tjerëve në Ardhjen Time të Dytë.

Shumë mesazhe të tjera që ju janë dhënë të tjerëve, do të jenë të ngjajshme por nuk di të kenë kaq shumë detaje.

Misionet e tyre janë po aq të rëndësishme sepse ata do të konvertojnë shpirtrat.

Gjithmonë duhet ta kujtosh këtë. Unë po përpiqen t'ju tregoj se sa shumë Unë ju dua dhe dëshiroj të zbuloj të Vërtetën e egzistencës Sime.

Prova e kësaj do të zbulohet më në fund tek të gjithë fëmijët e Zotit së shpejti.

Ju lutem të mos grindeni mes njëri tjetrit duke u përpjekur t'ja kaloni njëri tjetrit në drejtim të njohurive tuaja shpirtërore.

E Vërteta është kjo.

Asnjë njeri nuk e njeh të Vërtetën e përmbajtur në Vulat e fshehura në Librin e Zbulesës.

Si ju kam thënë më parë, ato ishin të mbyllura, në Librin e Të Vërtetës, deri tani në ditët e fundit.

Unë, Jesu Krishti, Qengji I Zotit, I hap tani këto për t'ju pregatitur për Mbretërinë Time të Re.

Juve ju është dhënë Shkrimi I Shenjtë për t'ju pregatitur dhe tani ju duhet të më lejoni Mua, Mbretin e gjithë Njerëzimit, t'ju tregoj të Vërtetën e asaj që do të vij.

Duke e bërë këtë, Unë do të jem në gjëndje t'ju drejtoj përmes asaj që do të jetë një zonë mashtrimi, persekutimi dhe urrejtje.

Më lejoni Mua, të gjithë ju, përfshi të gjithë pjestarët e Kishës Sime në Tokë, t'ju kaloj ju përmbi këto vështirësi të fundit dhe t'ju çoj drejt Jetës së Përjetshme.

Kisha Ime duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t'i heqin prangat e frikës dhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua të njihem përmes këtyre mesazheve.

Dallojeni Dashurinë Time në formën e saj të pastër dhe të thjeshtë.

Dashuria Ime nuk është e komplikuar dhe e maskuar me rrokje mistike.
Është e thjeshtë për ju ta shikoni por e mbushur me dhembshuri të tillë që do të përshkoj ty si një flakë mirënjohje pasi ta kesh hedhur poshtë mburojën e krenarisë dhe frikës.

Kur ju e bëni këtë, do të jetë më e lehtë për ju të më ndiqni Mua, Jesusin Tuaj.

Unë erdha si Shpëtimtar herën e parë.

Unë erdha, përsëri, si Shpëtimtar këtë herë të fundit. Vetëm se këtë herë detyra Ime është madje dhe më e rëndë.

Dashuria për Zotin ka vdekur në botë. Është vetëm një shkëndijë.

Nëse Ardhja Ime e Dytë do të ndodhte tani, fare pak do të hynin në Parajsë.

Paralajmërimi, Dhurata Ime e Mëshitës Sime Hyjnore do të ndihmoj në konvertimin e shumë njerëzve.

Më ndihmoni të pregatis turmën Time. Unë kam nevojë për Kishën Time në tokë, së bashku klerikët dhe besimtarët, të më ndihmojnë Mua të shpëtoj të gjithë fëmijët e Zotit.

Ju lutem pranojeni Dorën Time kur Unë e shtrij dhe e përhap Thirrjen Time tek të gjitha kombet.

Ejani me Mua, Jesusin tuaj të dashur.

Më ndiqni Mua këtë herë.

Mos më refuzoni Mua ashtu si bënë Farizenjtë.

Këtë herë ju duhet ta njihni Zërin Tim.

Ju duhet ta dini tani se si flas Unë sepse ju është dhënë Shkrimi I Shenjtë.

Jesusi Juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-my-church-must-trust-me-they-must-remove-their-shackles-of-fear-and-doubt-and-allow-me-make-myself-known-through-these-messages/