Wednesday, 25 July 2012

Po ju paralajmëroj. Feja e Re Botërore do të duket, nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë plot me dashuri dhe dhembshuri

E Diel, 8 Korrik 2012, në 17:17
Bija Ime fort e dashur braktisja e madhe e besimit për të cilën kam folur, tani po shtohet me shpejtësi nëpër botë. 
Në këtë kohë ajo po përhapet si një vello mbi Kishën Time të Shenjtë në tokë dhe ia ka zënë pamjen si një mjegull e dendur.
Kjo është koha për ndarjen e madhe të Kishës Sime në dy kampe. 
Nga njëra anë ju do të keni shërbëtorët e Mi të shenjtë dhe besnikë që ndjekin mësimet e Mia dhe që kurrë nuk devijojnë prej tyre.
Nga ana tjetër janë ata priftërinj dhe udhëheqës të tjerë në Kishat e Mia të Krishtera që janë të influencuar nga jeta moderne dhe që do t’i përdhosin Ligjet e Mia.
Ata i përkulen presionit të njerëzve të cilët u kërkojnë që ata të tregojnë tolerancë në emër të Hyjit duke i ndryshuar Ligjet e Hyjit për t'iu përshtatur kërkesave të njerëzve. 
Ata janë plot me krenari, arrogancë dhe ambicie të botës. Për ata nuk do të ketë rëndësi nëse i ndryshojnë Sakramentet e Shenjta për t'iu përshtatur një programi mëkatar. 
Tani ata do të mundësojnë që vepra të turpshme të kryhen nëpër Kishat e Atit Tim dhe të gjitha këto në emër të të drejtave civile dhe të tolerancës.
Ata do ta justifikojnë mëkatin dhe do të më fyejnë Mua duke i parakaluar mëkate të tilla përpara Tabernakujve të Mi të Shenjtë duke pritur që Unë t’i përtyp këto vepra të tilla të ndyra. 
Së shpejti ata do t’i abrogojnë Sakramentet për t'iu përshtatur të gjithëve.
Në vend të tyre do të mbahen mbrëmje festive dhe forma të tjera argëtuese. 
Kjo do të bëhet një kishë e Re Mbarë Botërore e cila do të mburret me një ndërtesë madhështore në Romë por që nuk do të nderojë Hyjin.
Ajo do të ndërtohet me simbole sekrete satanike që të gjithë t’i shohin dhe ajo do të adhurojë bishën.
Çdo mëkat, i neveritshëm para Atit Tim të dashur do të nderohet publikisht dhe miliona njerëz do t’i pranojnë ligjet e tyre të shthurjes sikur të ishin të vlefshme në Sytë e Hyjit. 
Shërbëtorët e Mi të shenjtë që mbeten besnikë ndaj Meje do të detyrohen që të mbajnë Mesha në fshehtësi ose do të burgosen. 
Ata do t’i shtojnë forcat dhe, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë do të vazhdojnë që t’i ushqejnë fëmijët e Hyjit me Ushqimin e Jetës. 
Ata duhet të bëjnë të sigurt që të gjithë atyre që ata i udhëheqin, t'iu ofrohet mbrojtja e Vulës së Hyjit të Gjallë.  
Koha është shumë pranë tani që Tempullin e Ri, të ndërtohet në nderim të Bishës. 
Ai do të ndërtohet nën diktaturën e antikrishtit i cili do të futet në skenën botërore së shpejti si njeriu i paqes. 
Mblidhuni së bashku të gjithë ju ndjekësit e Mi sa më parë që të mundeni. Për priftërinjtë e Mi që e njohin Zërin Tim, ju duhet të filloni përgatitjet për të siguruar që Kisha Ime në Tokë të mund t’i bëjë ballë, me forcë, persekutimit që do të vijë. 
Me kalimin e kohës qendrat e strehimit do të jenë gati për ju për t’u përdorur sepse Unë i kam udhëzuar ndjekësit e mi për disa kohë, për të bërë të mundur që ata t’u shërbejnë qëllimeve tuaja. 
Ky persekutim do të jetë i shkurtër dhe ju do të kaloni përmes tij, sado i dhimbshëm të jetë. 
Po ju paralajmëroj. Feja e Re Botërore do të duket, nga jashtë një organizatë e mirë dhe e shenjtë plot me dashuri dhe dhembshuri.
Ajo do të paraqesë një pamje madhështore të tolerancës dhe do të lartësojë çdo mëkat të njohur ndaj Hyjit. Ajo do ta shtrembërojë çdo mëkat që të duket sikur bëhet i pranueshëm në Sytë e Hyjit. 
Por ju duhet ta dini se një neveri e tillë më bën Mua të ndjehem keq dhe mjerë ata që e ndjekin këtë udhë të rrezikshme drejt mallkimit të përjetshëm. 
Mëkati do të jetë gjithmonë mëkat në Sytë e Mi. 
Koha nuk e ndryshon këtë. Rregullat e reja, për t'iu përshtatur dëshirave të njerëzve për qëllime mëkatare, kurrë nuk do të pranohen prej Meje.  
Përgatituni tani për këtë mashtrim të madh sepse ai do të ndodhë shumë shpejt. 
Jezusi juaj