Thursday, 2 January 2014

Nëna e Shpëtimit: Ky imitim i ri dhe i turpshëm i Fjalës së Zotit do t’i bëj shumë të besojnë se ai është thjesht një version i përpunuar modern i Testamentit të Ri

E Hënë, 23 Dhjetor 2013, ora 18:36

Bija ime, errësira do të bjer kaq papritur mbi Kishën e Birit tim, sa shumë do të heshtin menjëherë, kaq të tronditur do të jenë. Biri im, Mbreti Jezu Krishti, nuk do të deklarohet më të jetë Mbret. Në vënd të Tij do të jenë zotat e lartësuar paganë dhe të gjitha fetë, përfshi ata që nuk vijnë nga Zoti dhe të gjithë do të marrin pozita në Kishën e Birit tim në Tokë. 

Për botën deklarimi i ri i të ashtu-quajtur Krishtërim do të duket të jetë një lajm i mirë. Bota do të gëzoj, sepse shumë do ta mirëpresin çfarë ata do të shikojnë të jetë tolerancë e madhe për çdo lloj veprimi, që deri atëherë ishte konsideruar të ishte një mëkat në Sytë e Zotit.

Kur Biri im eci në Tokë, Farisenjtë e refuzuan të Vërtetën. Ata besonin vetëm në atë që ju përshtatej atyre dhe ata besonin në shumë fallcitete. Ata nuk do t’i pranonin Krahët e Shtrirë të Birit tim, ndërsa Ai e shpallte Fjalën e Shenjtë të Zotit. Koha ka ardhur, përsëri, për ata që pohojnë se e dinë të Vërtetën ta mohojnë Birin tim. Me këtë, unë dua të them Fjalën e Tij të Shenjtë ashtu si është deklaruar në Ungjillin Më Të Shenjtë. Së shpëjti, Libri Më I Shenjtë do të hiqet dhe një zëvëndësues i ri blasfemues do të deklarohet tek të gjithë, brënda Kishës së Birit tim dhe jashtë saj. Shumë do të mashtrohen.

Kaq dinakë janë armiqtë e Birit tim sa ky imitim i ri dhe i turpshëm i Fjalës së Zotit do t’i bëj shumë të besojnë se ai është thjesht një version modern i përpunuar i Testamentit të Ri. Fjala e Birit tim do të përdoret dhe do të ndryshoj të thotë diçka të re – diçka që Ai kurrë nuk e tha. I ligu, me anë të armiqve të Birit tim, gjithmonë do ta mashtroj botën duke e përdorur të Vërtetën si një bazë për gënjeshtra. Ata gjithmonë do të sulmojnë çfarë është e Vërtetë duke punuar me të Vërtetën, me qëllim që të poshtërojnë Fjalën e Birit tim.

Ata do të fillojnë në fillim me Fjalën e Tij dhe do ta shkatërrojnë atë – në fillim duke e vënë në lojë dhe pastaj duke e hequr atë, në favor të herezisë. Pastaj ata do të sulmojnë Trupin e Tij. Fjala u bë Njeri në formën e Birit tim. Ata e kryqëzuan Birin tim më parë dhe tani, kur Ai vjen përsëri për të ripërtërirë Tokën, ata do ta shkatërrojnë Eukaristinë e Shenjtë. Të gjithë ata me besim duhet të rezistojnë gjatë këtyre dhimbjeve të tmerrshme të lindjes, sepse kur ajo të marri fund Biri I Njeriut do të ngrihet dhe do të vij për të deklaruar Mbretërinë e Tij në Tokë. Ata që e duan Birin tim duhet ta nderojnë Atë gjatë gjithë kohës dhe kurrë të mos e mohojnë Atë.

Ju duhet të jeni të pregatitur të jetoni sipas të Vërtetës dhe kurrë të mos dorëzoheni të pranoni gënjeshtrat, që do të përhapen në gjithë botën dhe, së shpejti do të deklarohet, feja e re për një botë. Kur të shikoni këto gjëra të ndodhin, të jeni të sigurtë se koha do të jetë afër për Ardhjen e Dytë të Shpëtimtarit të Vetëm të Vërtetë – Jezu Krishtit, Mbreti i njerëzimit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: