Thursday, 9 January 2014

Shumë do t’ju zbulohet fëmijve të Zotit, para Ditës së Madhe të Zotit

E Premte, 3 Janar 2014, ora 21:45

Bija Ime e dashur, kur profetët e vjetër u thirrën nga Zoti për të shpallur të Vërtetën, asnjë prej tyre nuk ishte tepër entuziast me Kupën e Fjalës së Vërtetë të Zotit të dhënë atyre. Ishte kaq e vështirë për secilin prej tyre – shumë prej të cilëve nuk ishin të mësuar në Fjalët e Shkrimit të Shenjtë – ku shumë prej asaj që ju jepej atyre nuk kishte asnjë kuptim për ata. Por Fuqia e Shpirtit të Shenjtë i tërhiqte ata dhe kjo i bënte të aftë të flisnin Fjalën e Zotit, pikërisht ashtu si ju jepej atyre. Shumë u trëmbën nga frika. Disa u larguan. Ata që u larguan u kthyen përsëri. Kur Zoti dërgon një profet, do të thotë se diçka me rëndësi të madhe është e planifikuar prej Tij. Profetët, lajmëtarët e Zotit, vetëm i zbulojnë botës atë që është e nevojshme për shpëtimin e shpirtrave.

Bija Ime, le të dihet se ky Mision do të jetë i tillë ku Zëri i Zotit do të ndjehet, sikur të ishte bubullimë, e cila do të ndjehet në çdo pjesë të Tokës. Shumë do t’ju zbulohen fëmijve të Zotit para se Dita e Madhe e Zotit të agoj. Është e rëndësishme që kjo të ndodhi, sepse nëse Ai nuk do ta paralajmëronte njerëzimin, atëherë Ai nuk do ta përmbushte Premtimin e Tij të bërë profetëve – Moisiut, Danielit dhe Gjonit. Kur Zoti e bën një Premtim ai do të kryhet gjithmonë.

Kurrë mos ju trëmbni një profeti të vërtetë, sepse ata flasin Fjalët e vëna në gojën e tyre nga Zoti për të mirën tuaj.

Të dëgjosh Fjalën e Zotit të flitet sot mund të shkaktoj frikë. Ajo mund të jetë shqetësuese dhe mund të shkaktoj ankth. Por, pa Fjalën e rilindur, e bërë të marri frymë përsëri dhe të jetoj mes jush, ju do ta shikoni se largësia – distanca mes jush dhe Zotit – është tepër e gjërë. Largësia tani mbyllet, pasi Fjalët e Mia, të sjella tek ju nga Ati Im, do t’ju japin ngushëllim – më shumë gëzim se hidhërim, më shumë kurajo se frikë dhe më shumë lehtësim se vajtim.

Dëgjoje me kujdes këtë, bija Ime. Ju kurrë nuk duhet të përpiqeni të më shtyni Mua tutje kur gjithçka që Unë dua të bëj është që t’ju mbështjell të gjithëve ju brënda Krahëve të Mi të Shenjtë dhe t’ju sjell drejt Zemrës Sime. Fjala Ime mund të jetë e rëndë, profecitë e Mia të vështira për t’u dëgjuar dhe veprat e liga të njerëzve tepër shqetësuese për t’u parë, por kurrë mos harro se të gjitha këto gjëra duhet të kalojnë. Ato do të harrohen. Ato do të kenë vetëm pak pasoja. Sepse bota, jeta përpara jush, do të sjelli me vete gëzim të madh dhe të qeshura, sepse Dashuria e Zotit do të ndjehet në çdo vënd, çdo shtëpi, çdo shpirt dhe çdo zemër.

Kjo është pjesa finale e Planit Tim për të shpëtuar Tokën dhe çdo krijesë të gjallë. Ajo do të paraqesi shumë vështirësi dhe sprova. Mizoria e njeriut do të jetë më tepër e vështirë nga të gjitha për t’u përballuar dhe refuzimi Im, Jezu Krishtit, do të jetë goditja e fundit në Sytë e Atit Tim. Prapë ky konfrontim final nuk do të zgjasi shumë para se njeriu të rijetoj urrejtjen e tmerrshme, që egziston në botë.

Fuqia e Qiellit nuk është për t’u nënvlerësuar, sepse Ndërhyrja e Atit Tim do të jetë tepër e fuqishme për t’u duruar nga armiqtë e Tij. Prandaj të jeni të qetë. Pranojeni Ndërhyrjen e Zotit – Veprën e Tij të Madhe të Dashurisë, të dhënë ju nga Fjala, e cila vjen nga goja e profetëve të Tij. Të gjitha këto gjëra janë për t’u mbrojtur ju, për t’ju sjellë më pranë Meje dhe për të krijuar një Fillim të Ri ku nuk do të ketë fund.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: