Tuesday, 28 January 2014

Plani për të hequr çdo gjurmë Timen ka filluar

E Djelë, 26 Janar 2014, ora 15:00

Bija Ime e dashur, kurrë mos lejo qëllimet e atyre me zemërim në zemrat e tyre, kundër kësaj Pune, t’ju bëj të hezitoni në Misionin Tim për shpirtrat.

Çfarë rëndësie ka nëse ju dhe shpirtrat e Mi të dashur besnikë, që refuzojnë të devijojnë nga Fjala e Zotit, të kundërshtohen? Çfarë rëndësie ka nëse ata ju përçmojnë apo jo? Opinionet e tyre njerëzore, që e mohojnë Fjalën, nuk kanë asnjë rëndësi në kërkimin tuaj për Shpëtimin e Përjetshëm. Kur ju më lavdëroni Mua dhe kur ju e nderoni Fjalën Time të Shenjtë, ju do të tundoheni nga të gjitha anët për të më kthyer Mua shpinën.

Sa shumë do ta refuzojnë këtë Mision deri kur e vërteta e tmerrshme të bëhet e qartë për ata kur të dëshmojnë blasfemitë, që do të rrjedhin nga goja e profetit të rremë. Kur dikush që e kundërshton Egzistencën e Trinisë së Shenjtë, guxon të veshi rrobat e një prifti të lartë nën çatinë e Kishës Sime dhe pastaj përpiqet t’ju bindi se çfarë ju e keni ditur të jetë e vërtetë, deri tani, nuk është më e tillë, ju atëherë do ta dini se shpirti i lig e ka gllabëruar Kishën Time nga brënda.

Kur të rrethoheni nga ideologjitë e reja, doktrinat e reja dhe kur t’ju thuhet se rraca njerëzore sot i kërkon këto ndryshime, kjo do të jetë koha kur nuk do të ketë më asnjë reagim ndaj Dëshirave të Zotit. Përkundrazi, kur doktrinat e rreme, plot me gabime dhe të meta, ta deklarojnë mëkatin të mos jetë më, koha do të jetë e afërt për Mua për t’i shkatërruar armiqtë e Mi, ashtu si është parashikuar.

Më shumë nga ju do të zgjohen ndaj të Vërtetës dhe turpit të tmerrshëm, që do të më bashkangjitet Mua, Jezu Krishtit, në Kishën Time në Tokë. Ata shërbëtorë besnikë do ta njohin ligësinë dhe pastaj shumë prej tyre do t’ja mbathin. Por, kur të vij koha dhe kur kjo zgjedhje të vendoset para ju të gjithëve, për fat të keq, shumë do të më braktisin Mua dhe do të marrin pjesë në praktikat pagane.

Plani për të hequr çdo gjurmë Timen ka filluar. E Vërteta e Fjalës Sime do të hiqet nga kushtetutat tuaja, shkollat tuaja, deri kur përfundimisht të jetë hequr nga brënda Vetë Kishës Sime. Ata prej jush që besojnë se kjo kurrë nuk mund të ndodhi – se Zoti kurrë nuk do t’i lejonte këto gjëra – e kanë gabim. Këto ligësi janë lejuar, për pastrimin final të njeriut, para Ardhjes Sime të Dytë. Nëse ju nuk qëndroni vigjëlentë, pavarësisht se sa shumë më doni Mua, ju do të drejtoheni të merrni pjesë në një seri ceremonishë, që nuk do t’i bëjnë nderime Zotit. Nëse ato nuk më nderojnë Mua, atëherë ju duhet ta pyesni veten, përse është kjo? Përse janë bërë këto ndryshime dhe përse, kaq papritur? Përgjigja është koha – sepse fare pak ka mbetur.

Gara për të fituar shpirtrat nga të dyja krahët do të çoj në një betejë të ashpër. Njëra palë do t’ju bindi të refuzoni Fjalën e Zotit në favor të praktikave të ndyra, që do të adhurojnë Satanain. Ata do të gënjejnë madje edhe ata që janë të mësuar mirë në Fjalën Time, kaq dinakërisht do të paraqitet çështja e tyre për të më hequr Mua nga Kisha Ime. Pala tjetër do të vuaj për shkak të besnikërisë së tyre, jo vetëm ndaj këtyre Mesazheve, por edhe ndaj Fjalës së Vërtetë të Zotit, të dhënë botës në Librin e Atit Tim.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: