Sunday, 12 January 2014

Po të ketë sikur edhe një grimcë krenarie në atë person, Shpirti I Shenjtë kurrë nuk do të hynte tek ai

E Djelë, 5 Janar 2014, ora 19:34

Bija Ime e dashur, kur Zjarri I Shpirtit të Shenjtë hyn në shpirtin e një personi, reagimi i parë është ai i lotëve. Reagimi i dytë është ai i hutimit. Reagimi i tretë është të kuptuarit se diçka e mbrekullueshme – një kuptim i brëndshëm i të Vërtetës së Zotit dhe gjithçka që Ai dëshiron – e ka pushtuar pikërisht këtë shpirt. Papritur, një paqe bie si dhe një kuptim i qartë i misterit të Egzistencës së Zotit – Dashuria e Zotit. Të gjitha gjërat, që janë sipas Fjalës së Zotit, bëhen të qarta.

Vetëm ata që e kanë dorëzuar vullnetin e tyre tek Zoti dhe që e kanë hequr gjithë krenarinë hyjnore dhe inteligjencën dhe që i kanë dhuruar këto gjëra tek Ai janë të aftë të marrin këtë Dhuratë të Shpirit të Shenjtë. Po të ketë sikur edhe një grimcë krenarie në atë person, Shpirti I Shenjtë kurrë nuk do të hyj atje.

Vetëm ata që me të vërtetë besojnë se Zoti është I Gjithë-Pushtetshëm  dhe se njeriu është asnjë dhe i padenjë të qëndroj para Tij, mund ta dorëzojnë vullnetin e tyre. Vetëm atyre që pranojnë të bëjnë gjithçka që ju kërkohet, për të bërë Vullnetin e Shenjtë të Zotit, sipas Fjalës së Tij, mund t’ju jepen Dhuratat për të shpallur Fjalën, që do të kenë ndonjë rezultat të vërtetë.

Çdo njeri që pohon se shpall të Vërtetën, dhe thotë se ai është i udhëzuar nga Shpirti I Shenjtë, kurrë nuk do të mburret për madhështinë e tij vetjake. Ai kurrë nuk do të tërhiqte vëmëndjen ndaj dhuntive, talenteve, dijes, shenjtërinë apo përulësinë e tij. Sepse kur një njeri e bën këtë, në Emrin e Shenjtë të Zotit, ai nuk është i bekuar me Shpirtin e Zjarrit – Flaka që ndez zemrat e njerëzve, që ata të reagojnë, me dashuri, ndaj Fjalës së Zotit.

Gjatë Kohës Sime në Tokë, Unë ja u bëra të qartë të gjithëve ju se ai që e lartëson veten para Meje do të flaket tutje në shkretëtirë. Ai që e përul veten para Meje do të lartësohet.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: