Saturday, 4 January 2014

Planet e Mia për të shpëtuar mbarë botën janë në vënd dhe asnjë shpirt Unë nuk do të lë të kaloj lehtë

E Enjte, 26 Dhjetor 2013, ora 14:20

Bija Ime e dashur, është Dëshira Ime t’ju ngushëlloj të gjithëve ju në këtë kohë. Planet e Mia për të shpëtuar mbarë botën janë në vënd dhe asnjë shpirt Unë nuk do të lë të kaloj lehtë. Çdo fëmij i vetëm i Zotit e ka mundësinë të dojë – madje edhe ata që janë të ndarë nga Zoti. Çdo shpirt është i lindur me Dhuratën e Dashurisë – Dhuratën e Zotit, I Cili banon brënda tyre, madje edhe kur nuk e njohin Atë.

Dashuria është një tipar që urrehet nga Satanai, sepse Zoti është Dashuri. Kushdo që do një person tjetër ndjen gëzim në zemrën e tij. Dashuria është ndjenja më e natyrshme dhe është ajo që e mban të ndezur Dritën e Zotit në një botë të errët. Satanai do ta sulmoj dashurinë në çdo mundësi. Ai do ta heqi atë prej atyre ku ka mundësi dhe do ta zëvendësoj dashurinë me shumë zëvendësime djallëzore. Kur ai e sulmon Sakramentin e Martesës, ai e dobëson dashurinë brënda çdo bashkimi të tillë deri kur vetëm urrejtja të ketë mbetur. Ai do t’i ndaj miqësitë. Ai do të shkaktoj përçarje, mosbesim dhe urrejtje kurdoherë dhe kudo që të mundet. Ai është shkaku i vrasjes, veprave të dhunshme mes njerëzve, veprimeve të shtypjes, torturës dhe luftës. Kur Satanai sulmon ligjin a natyrshëm të dashurisë, të krijuar nga Ati Im, ai i çon njerëzit në një dhimbje të tmerrshme. Ata nuk do të ndjejnë aspak paqe kur dashuria të mungoj në jetën e tyre. Ata nuk do të kenë besim tek të tjerët ku nuk ka dashuri dhe kur ka urrejtje në shpirtin e një personi, ai ose ajo do t’i trajtoj të tjerët me një mizori të tmerrshme.

Urrejtja kurrë nuk mund të vij nga Zoti. Urrejtja vjen nga djalli. Ai që urren ndjek cilësitë e shoqëruara me Satanain. Për arsyen se ai do të imitoj Satanain, njeriu shpesh do ta fsheh urrejtjen me një paraqitje të ëmbël dhe dinake. Shumë shpesh ai që e urren një tjetër do të thonë se ata po flisnin vetëm prej dashurisë kur ata i lëndojnë të tjerët, me qëllim që t’i ngatërrojnë ata. Njeriu që urren, ashtu si Satanai, do të jetë i kujdesshëm të mos e zbuloj urrejtjen e tij. Shumë do të thonë se ata veprojnë me besim të mirë për shkak të nevojës për ndershmëri. Por, asnjë veprim i urrejtjes kurrë nuk mund të japi fryte të mira, sepse si një mish i kalbur ai do të sjelli kalbëzimin dhe pastaj vdekjen e shpirtit.

Dashuria është gjithçka që ka rëndësi në Sytë e Mi. Të jeni të sigurtë se të gjithë ata që janë të mbushur me dashuri – ose për njëri tjetrin ose për Zotin – se ata janë tashmë të favorizuar. Atyre që janë të favorizuar nga Zoti do t’ju tregohet Mëshirë e Madhe, nga Unë. Atyre me urrejtje në shpirtrat e tyre nuk do t’ju tregohet Mëshirë, nëse nuk shpengohen në fillim para Syve të Mi. Ju duhet ta kujtoni se urrejta në çdo lloj forme, dhe sidomos kur zbatohet në Emrin Tim të Shenjtë, do të sjelli vetëm dëshpërimin e shpirtit.

Dashuria Ime është më e madhe se ajo që ndjehet nga çdo njeri. Ajo është përtej imagjinatës suaj. Për shkak të gjerësisë dhe thellësisë së Dashurisë Sime për ju, Unë do të mbush secilin prej jush me Shpirtin Tim të Shenjtë. Dashuria Ime do të sjelli dashurinë në zemrat tuaja, pavarësisht se sa e vogël mund të jetë ajo në çdo shpirt. Prandaj, ju lutem që kurrë të mos humbisni shpresën se Unë do të sjell shpëtimin për gjithë botën, sepse Durimi Im është i pafund dhe Dashuria Ime është e përjetshme.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: