Wednesday, 26 March 2014

Kur një shpirt krijohet nga Ati Im, ai do të jetoj përjetësisht

E Shtunë, 22 Mars 2014, në 14:00

Bija Ime e dashur, vdekja kurrë nuk është për t’u patur frikë, nëse ju e pranoni vdekjen Time në Kryq. Vdekja është vetëm një moment kalimi nga kjo botë në Shtëpinë e Mbretërisë së Atit Tim. T’i trëmbeni vdekjes është të mohoni Mëshirën Time, sepse Unë do të shpëtoj çdo shpirt që më pranon Mua dhe më kërkon Mua t’i fal mëkatet e tij.

Kur një shpirt krijohet nga Ati Im, ai do të jetoj përjetësisht. Ai do të ketë Jetë të Përjetshme, nëse shpirti do të më lejoj Mu ta marr atë. Përndryshe, ai do të humbasi tek Satanai nëse shpirti më mohon Mua, kur e di se Kush Jam Unë. 

Vdekja e një shpirti në Tokë është po aq e natyrshme sa lindja. Kur një shpirt e lë trupin dhe vjen tek Unë ai do të mbushet me Hire të shumta dhe do të përfshihet në familjen e Atit Tim – Mbretëria e Tij, e cila është e mbushur me dashuri të madhe, gëzim dhe lumturi, që kurrë nuk mund të gjendej në Tokë. Shumë nga ju që e kanë përjetuar dashurinë, gëzimin dhe lumturinë në jetën tuaj, kanë shijuar vetëm një copë të vogël të asaj se si shijon Jeta e Përjetshme. Ju gjithmonë duhet të përpiqeni, me gëzim në zemrat tuaja, për momentin kur ju do të hyni në Mbretërinë e Atit Tim, sepse ajo duhet të mirëpritet – dhe jo për t’u patur frikë.  

Nëse ju duhet të hasni vdekjen apo nëse një i dashuri juaj ka për të hasur vdekjen atëherë gjithmonë kthehuni tek Unë, Jezusi juaj, për ndihmë. Kur ju e bëni këtë Unë do ta ngre shpirtin tuaj, do t’i fshih lotët tuaja, do ta largoj gjithë frikën nga zemra juaj kur e recitoni këtë lutje.

Fushata e Lutjes (142) Pregatitja për vdekjen

Jezusi Im më i dashur, m’i fal mëkatet e mia. Pastroje shpirtin tim dhe më pregatit të hyj në Mbretërinë Tënde.

Më dhuro Hiret për t’u pregatitur për bashkimin tim me Ty. Më ndihmo të kapërcej çdo frikë.

Më dhuro guximin për të pregatitur mëndjen dhe shpirtin tim, që të jem i denjë të qëndroj para Teje.

Unë të dua Ty. Unë besoj në Ty. Unë ta dhuroj Ty veten time në trup, mëndje dhe shpirt përjetësisht. Le të bëhet Vullneti Yt i imi dhe më çliro nga dhimbja, dyshimet apo çoroditja. Amin.

Unë i mirëpres të gjithë shpirtrat që e recitojnë këtë lutje, pa përjashtim. Mëshira Ime është e shtrirë, sidomos, tek shpirtrat që do të përballen me vdekjen, por që nuk besojnë tek Unë, kur të thonë këtë lutje tre herë në ditë, në ditët e tyre të fundit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: