Thursday, 13 March 2014

Të kërkoni të drejtat e Kristjanëve do të jetë njësoj sikur e thyeni ligjin

E Hënë, 10 Mars 2014, ora 15:30

Bija Ime e dashur, shumë shpejt ju do të dëgjoni një numër njoftimesh nga mashtruesit, që kanë depërtuar në Shtëpinë Time në Tokë. Herezitë që do të vijnë duke u derdhur prej gojëve të tyre dhe nga veprat e tyre do të çojnë në ligje të reja, që do ta njollosin Fjalën e Zotit, të cilat do të imponohen mbi ata që janë besnikë ndaj Fjalës.

Sakramentet do të bëhen të pakta dhe një numër Meshash do të tërhiqën ngadalë deri sa të mbahen rrallë. Çdo justifikim do të bëhet, por e gjithë kjo do të fshehi arsyen e vërtetë mbrapa motiveve të tyre. Ju, ndjekësit e Mi të dashur, po dëshmoni gjithçka që Nëna Ime e dashur e ka parashikuar në La Salette dhe në Fatima. Ju duhet ta kuptoni se plani është për të përdhosur çdo Kishë të Zotit, para se antikrishti të ulet në fronin në Tempullin Tim, në gjithë lavdinë e tij djallëzore. Ata që kërkojnë përgjigje do të shpërfillen dhe më pas do të tallen që guxuan të pyesin ata që pohojnë se drejtojnë Kishën Time në Tokë.

Çdo mëkat në Sytë e Zotit gradualisht do të hidhet poshtë. Jo vetëm që mëkati do të refuzohet, por ai do të paraqitet në çdo formë të ndyrë mbi Altarin Tim. Eleminimi i mëkatit do të shihet në indoktrinimin e edukimit të fëmijve. Fëmijëve, në veçanti, do t’ju imponohen herezitë. Atyre do t’ju thuhet se nëse ata nuk i pranojnë këto mësime, atëherë ata do të jenë fajtorë se gjykojnë ashpër ata, që e deklarojnë mëkatin të jetë një gjë e mirë. Fëmijët do të udhëzohen që kurrë të mos e shpallin hapur Fjalën e Zotit në prani të të tjerëve nga frika se mos akuzohen se janë të drejtat anti-njerëzore.

Çdo përpjekje për të deklaruar moralitetin, në çdo lloj mënyre, mes të rinjve, do të kundërshtohet me forcë dhe do të dënohet. Kristjanët, dhe ata që publikisht deklarojnë të drejtën e tyre për të zbatuar Mësimet Kristjane do të goditen dhe do të heshten. Fjalët e tyre do të bëhen përshpërima dhe njerëzit do ta kenë për turp ta pranojnë se janë Kristjanë. Dhe ndërsa të drejtat e jo-Kristjanëve do të përkrahen, do të jenë të drejtat e ateistëve, ato që do të deklarohen të jenë të një rëndësie të lartë. Ashtu si Unë ju kam thënë, urrejtja kundër Kristjanëve do të rritet nga jashtë Kishës Sime. Por, nga brënda, ajo do të copëtohet pjesë pjesë deri sa asgjë të mos ketë mbetur, vetëm një guaskë. Tullat dhe llaçi do të jenë akoma në vënd, por Kisha Ime në Tokë, ashtu si ju e njihni, do të ketë ndryshuar përtej njohurive tuaja.

Njerëzit e Mi janë njerëzit e Mi – ata që do ta mbështesin Fjalën e Shenjtë të Zotit dhe që do të vazhdojnë të shërbejnë Sakramentet e Shenjta, të cilat do të bëhen të vlefshme për ju nga shërbëtorët e Mi të shenjtë trima dhe të guximshëm, që kurrë nuk do të më braktisin Mua.

Kur të dëgjoni Fjalën Time – e përmbajtur në Fjalën e shkruar dhe e transmetuar nëpër shekuj në Librin e Atit Tim – të vihet në pyetje dhe të analizohet, me një dëshirë për ta rishkruajtur atë, atëherë ju duhet ta dini këtë. Unë nuk e autorizoj një herezi të tillë. Unë i dënoj këta tradhëtarë për shkak të shpirtrave që ata do të çojnë në udhë të gabuar. Ju, gjithashtu, kurrë nuk duhet të dëgjoni ndonjë që ju thotë ta mohoni Fjalën Time.

Së shpejti, ju do të shikoni çdo ligj në vëndet dhe kishat tuaja të ndryshoj, për të mirëpritur çdo lloj mëkati dhe ta ligjërojnë atë. Të dyja krahët e ligjeve do të bashkohen në një, deri kur, gradualisht, Fjala e Zotit nuk do të diskutohet apo të ndiqet më. Të kërkoni të drejtat e Kristjanëve do të jetë njësoj sikur të thyeni ligjin dhe do të jetë e ndëshkueshme në shumë mënyra. 

Për ata prej jush që nuk besojnë se këto gjëra janë të mundshme, atëherë, për fat të keq, ju do t’i dëshmoni këto gjëra në jetën tuaj dhe ashtu si janë parashikuar.

Sa prej jush do të qëndrojnë besnikë ndaj Fjalës Sime? Mësimeve të Mia? Jo shumë. Prapë, janë ata që thonë se më nderojnë Mua tani dhe që janë të dedikuar ndaj Kishës Sime, do të jenë të parët për t’i kthyer shpinën të Vërtetës.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: