Saturday, 4 October 2014

Hyji Atë: Dashuria Ime do ta mposhti të ligën dhe urrejtjen

E Hënë, 29 Shtator 2014, në 20:50

Bija Ime më e dashur, Dashuria Ime, kur pranohet nga ju mund të japi fryte të mëdha. Por kur ajo refuzohet nga njeriu kjo çon në një tokë të tharë. Pa Dashurinë Time nuk ka jetë, as gëzim, as paqe. Kur Dashuria Ime ndjehet nga njeriu, ajo krijon mbrekullli të mëdha, mahgjepsje dhe një ndjenjë mirënjohje të thellë në shpirtin e personit, të cilit i është dhënë kjo Dhuratë.

Bijtë e Mi të dashur, kur ju përjetoni dashuri në çdo form për një tjetër qënie njerëzore kjo është Dashuria Ime që ju ndjeni. Ajo mund të vij vetëm nga Unë sepse Unë Jam Dashuri. Dashuria është një dhuratë dhe ju duhet ta rrëmbeni atë kur e ndjeni t’ju trazoj brënda zemrës suaj. Ata që e pranojnë Dashurinë Time, ta dini se Unë do t’ju mbush me më shumë nga Dhuratat e Mia kur ju e ndani atë me ata, të cilëve nuk ju është dhuruar ky favor.

Dashuria Ime do ta mposhti të ligën dhe urrejtjen. Dashuria e fshin urrejtjen, pasi i ligu, gjëmbi në krah të njeriut, është i paaftë për atë. Kur ju thoni se më doni Mua atëherë ju duhet të luftoni shumë fortë për ta penguar urrejtjen e çdo lloji, ta njollosi shpirtin tuaj. Nëse ju më doni Mua ju do t’i falni armiqtë tuaj sepse ju do t’i shikoni ata ashtu si Unë i shoh. Kjo kërkon këmbngulje nga ana juaj dhe disiplinë, të cilat do t’ju ndalojnë të lëndoni një person tjetër, gojarisht apo fizikisht.

Kur ju e lejoni Dashurinë Time të vërshoj nëpër venat tuaj, ju do të ndjeni paqe të plotë dhe liri. Kjo është sepse ju nuk do ta ndjeni aspak keqdashje, as zemërim, as hakmarrje, as inat kundër një tjetër fëmij i Imi. Kjo është Dhurata e Dashurisë Sime në formën e saj më të pastër. Pranojeni atë nga Unë duke recituar këtë lutje.

Fushata e Lutjes (168) Për Dhuratën e Dashurisë së Zotit

O Ati më I Dashur.

O Ati I Përjetshëm.

Hyji Më I Larti,

Më bëj mua të denjë për Dashurinë Tënde.

Të lutem të më falësh për lëndimin e të tjerëve dhe për ndonjë keqbërje,
që ka shkaktuar vuajtje tek ndonjë nga fëmijët e Tu.

Hape zemrën time që të mund të mirëpres Ty në shpirtin tim, dhe më pastro nga ndonjë urrejtje që mund të ndjej kundër një personi tjetër.

Më ndihmo t’i fal armiqtë e mi dhe të mbjell farën e Dashurisë Tënde ngado që shkoj dhe mes atyre që unë i takoj çdo ditë.

Më jep, Ati I Dashur, Dhuratat e Këmbnguljes dhe Besimit, që të mund ta ruaj Fjalën Tënde të Shenjtë dhe kështu të mbaj të gjallë, në një botë të errët, flakën e Dashurisë dhe Mëshirës Tënde të Madhe.

Amin.

Fëmijë, ngushëllohuni në dijen se Unë ju dua të gjithëve ju, pavarësisht se kush ju jeni, çfarëdo mëkatesh ju keni kryer dhe nëse më shani Mua apo jo. Dashuria Ime për ju është e pakushtëzuar.

Megjithatë, Unë duhet t’i veçoj ata që po përpiqen t’i verbojnë fëmijët e Mi ndaj të vërtetës së shpëtimit të tyre, nga ata që janë të Mitë. Nëse Unë nuk do të ndërhyja, shumë do të më kishin humbur Mua dhe Unë nuk jam i pregatitur t’i sakrifikoj shpirtrat ndaj atyre, që, pavarësisht nga çdo përpjekje nga Ana Ime, do të më refuzojnë Mua në ditën finale. 

Unë kërkoj që ju ta vini gjithë besimin tuaj tek Unë dhe ta mbani Vulën Time të Mbrojtjes, në çdo formë, pranë vetes suaj. Lufta ka filluar tashmë dhe Unë do të bëj drejtësi duke dënuar ata që përpiqen t’i shkatërrojnë fëmijët e Mi.

Kurrë mos harroni se Kush Unë Jam. Unë Jam fillimi dhe mbarimi. Të gjithë që vijnë tek Unë do të gjejnë Jetën e Përjetshme. Më lejoni Mua t’ju çoj drejt sigurisë dhe drejt një jete të lavdishme të bashkuar me Vullnetin Tim. Unë do ta zbuloj Parajsën e Re në Kohën Time dhe Unë dëshiroj që ju të tregoni durim. Jetojeni jetën tuaj në harmoni me të tjerët. Kujdesuni për familjet tuaja si më parë. Ejani tek Unë në kishat tuaja si më parë. Por, gjithmonë të kujtoni se e Vërteta, Fjala e Vërtetë e Zotit, kurrë nuk mund të ndryshoj sepse Unë Jam e Vërteta. Unë kurrë nuk mund të ndryshoj sepse kjo nuk mund të ndodhi kurrë.

Unë ju dua. Unë ju bekoj. Unë ju mbroj.

Ati juaj I Dashur
Hyji Më I Larti


Mesazhi origjinal në anglisht: