Wednesday, 29 October 2014

Oh sa arrogant është njeriu që tallet me Egzistencën Time

E Enjte, 23 Tetor 2014, në 15:14

Bija Ime e dashur, për çdo veprim të mirë dhe vepër bamirësie, forcat e të ligut dobësohen. Për çdo lutje dhe vuajtje, e ofruar për shpirtrat e atyre në errësirë, veprat e liga dhe urrejtja zhduken. Dijeni se veprat e mira, që dalin nga çdo person i prekur nga Fuqia e Shpirtit të Shenjtë, e shkatërrojnë influencën e Satanait në botë.

Ngrihuni, të gjithë ju që e keni pranuar të Vërtetën e përmbajtur në Librin e Zbulesës dhe lutuni për shpëtimin e të gjithë fëmijve të Zotit. Kërkoni, kërkoni, kërkoni dhe Unë do t’ju përgjigjem kur ju luteni për ata që ju i njihni të cilët kanë për qëllim shkatërrimin e gjithë besimit tek Unë, Jezu Krishti.

Oh sa arrogant është njeriu që tallet me Egzistencën Time, Hyjninë Time dhe Premtimin Tim për të ardhur përsëri. Sa të mbyllura janë mëndjet e tyre ndaj Dashurisë që Unë mbaj në Zemrën Time për të gjithë mëkatarët, përfshi ata që më tradhëtojnë Mua. Sa lehtë gënjehen ata që nuk e kanë Shpirtin e Shenjtë. Mjerë ata që ngrihen kundër Dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, I Cili është forca e jetës për të gjitha gjërat, që dalin nga Unë. Sa të etur jeni ju që më mohoni Mua. Uji kurrë nuk do t’ja u shuaj etjen dhe një ditë do të vij kur ju do të më luteni Mua për Burimin e Jetës. Deri kur ajo ditë të vij, nëse ju nuk kërkoni të pini nga Unë, ju nuk do të keni jetë.

Ejani – më kërkoni Mua t’ju ndriçoj mëndjet. Lejoheni zjarrin e Shpirit të Shenjtë ta vërshoj shpirtin tuaj. Nëse ju vini tek Unë, me besim të plotë dhe përulësi, Unë do t’ju mbush me Praninë Time dhe kur ju më pranoni Mua, Unë do t’ju jap jetën që ju e dëshironi. Vetëm atëherë paqja do të mbretëroj në zemrën tuaj.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: