Friday, 3 October 2014

Mbahuni pas të Vërtetës gjatë gjithë kohës, sepse pa atë, ju do të gënjeheni

E Djelë, 28 Shtator 2014, në 18:15

Bija Ime e dashur, Fjala e Zotit, ashtu si u deklarua prej Tij, dhe Fjala e dhënë Apostujve të Mi të Shenjtë, ishte themeli mbi të cilën Trupi Im Mistik, Kisha, u ndërtua.

Fjala e Përjetshme është themeli mbi të cilën Kisha qëndron. Nuk është e kundërta. Fjala e Zotit është e Përjetshme – ajo është e gdhëndur në gurë. Ajo është themeli i të Vërtetës. Themeli i Kishës nuk mund të shkundet por, struktura, që është vendosur mbi të, mund të ndryshoj dhe të përpunohet. Megjithatë, nëse ndërtesa ndryshon, atëherë themeli nuk mund ta mbaj atë nëse ajo devijon nga struktura e ndërtesës për të cilën u krijua.

Fjala e Zotit kurrë nuk mund të përpunohet sepse ajo kurrë nuk mund të ndryshoj. Sepse si është e mundur? Zoti nuk shprehu një gjë për të thënë diçka tjetër. Kisha duhet t’i nënshtrohet Fjalës së Zotit. Fjala e Zotit nuk varet nga ata anëtarë të Kishës Sime të cilët mund të ndjehen ndryshe. 
Guxoni ta manipuloni Fjalën dhe ju do të më tradhëtoni Mua, Jezu Krishtin. Unë Jam Kisha. Trupi Im është Kisha dhe gjithçka që del nga Unë është e shenjtë. Sepse për aq kohë sa e Vërteta është mbajtur nga ju, shërbëtorët e Mi të shenjtë, ju mund të më përfaqësoni Mua. Për aq kohë sa ju më besoni dhe më nderoni Mua, dhe siguroni që proçedurat e duhura përkojnë me Kishën Time, atëherë ju mund të thoni se jeni të Mitë.

Kur Zoti e deklaroi Ungjillin, sipas Frymës së Shpirtit të Shenjtë, Fjala mund të jetë paraqitur duke përdorur shprehje të ndryshme por, sidoqoftë, ajo mbeti e njëjtë. Kur Zoti foli përmes profetëve dhe atyre apostujve të Mi, të bekuar me Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, gjuha ishte e pastër, e thjeshtë dhe me autoritet. E njëjta është e vërtetë edhe sot kur Zoti i flet profetëve të Tij. Gjuha është e pastër dhe e thjeshtë dhe jepet me autoritet, sepse ajo vjen nga Zoti. Fjalët e folura nga Unë, Shpenguesi juaj, janë të vërteta ndaj Fjalës Sime të Shenjtë e përmbajtur në shkrime, sepse ato vijnë nga e njëjta Dorë. Megjithatë, kushdo që ju jep një version të ri të së Vërtetës, që është e vështirë për t’u kuptuar, e rëndë për t’u ndjekur dhe e paqartë, bëni kujdes. Kur e Vërteta është shtrëmbëruar, një doktrinë e rreme do të dali prej saj. Ajo do të jetë plot me vrima, e palogjikshme dhe tamam e kundërta e Fjalës së Shenjtë të Zotit.

Kur t’ju thuhet se Zoti do ta pranoj mëkatin prej Mëshirës së Tij dijeni se kjo është një gënjeshtër. Zoti do ta pranoj shpirtin e penduar, por kurrë mëkatin, sepse kjo është e pamundur.

Mbahuni pas të Vërtetës gjatë gjithë kohës, sepse pa atë, ju do të gënjeheni.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: