Sunday, 19 October 2014

Hyji Atë: Toka do të pastrohet, ashtu si dhe fëmijët e Mi do të pastrohen nga të gjitha ligësitë

E Djelë, 12 Tetor 2014, në 18:40

Bija Ime më e dashur, shumë ndryshime do të ndodhin ndërsa koha për Ardhjen e Dytë të Birit Tim të Dashur, Jezu Krishtit, po afron.

Mos kini frikë fëmijët e Mi sepse këto gjëra duhet të ndodhin me qëllim që fëmijët e Mi të pastrohen, që të mund të gëzojnë, kur Dita të vij për fillimin e botës pa fund. Premtimet e Mia gjithmonë janë përmbushur dhe gjithçka do të përfundoj mirë.

Unë dëshiroj që ju të lypni Mëshirë, për çdo shpirt të vetëm të gjallë në botë me qëllim që rraca njerëzore të mund të bashkohet, si një e vetme, në Sytë e Mi. Së shpejti, urrejtja, ligësia dhe padrejtësitë në botë do të kenë një fund të papritur, dhe Drita e Mbretërisë Sime do të ndriçoj mbi ju. Paqja do të mbretëroj dhe dashuria do ta mbushi tokën, ndërsa Parajsa e Re do të zbulohet në gjithë mbrekullinë e saj. Drejtësia Ime do ta zhduki gjithë ligësinë, dhe ata që kapen pas të ligut, pavarësisht nga Ndërhyrja Ime, do të flaken tutje. Pastaj, asnjë lot nuk do të derdhet dhe pjesa finale e Besëlidhjes Sime do të përmbushet.

Ngrihuni, fëmijët e Mi, lartësojini zemrat tuaja me shpresë dhe besim. Unë do të ndërhyj në shumë mënyra për t’i penguar veprat e liga, tradhëtitë mashtruese dhe herezinë për të mos ju shkatërruar ju. Koha Ime ka aguar dhe armiqtë e Mi do të goditen ndërsa Unë përpiqem që ta vë gjithçka në rregull, për të qënë të gjitha gati. Toka do të pastrohet, ashtu si dhe fëmijët e Mi do të pastrohen nga të gjitha ligësitë, dhe Unë do t’i ngre të butët, të përulurit dhe ata me zemra të buta, të zënë vëndet e tyre në Qiellin e Ri dhe Tokën e Re.

Kurrë mos e humbisni shpresën, sepse e gjithë Fuqia është e Imja. Ejani tek Unë, të vegjëlit e Mi, dhe ngushëllohuni nga Dashuria Ime e pakushtëzuar për ju. Besoni tek Unë dhe e gjithë lavdia do të jetë e juaja.

Ati juaj i dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: