Thursday, 22 August 2013

Kur ju e nderoni Nënën Time, ju duhet të vizitoni Vëndet e saj të shenjta dhe t'i bëni asaj nderime atje

E Mërkurë, 14 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, asnjë njeri i gjallë nuk mund ta kuptoj ndonjëherë se sa dinak është Satani. Tek ata që ai infekton, dijeni se ata kurrë nuk do t’ju japin përshtypjen e të ligut. Në të kundërt, ata do të jenë shumë tërheqës, me humor, me autoritet dhe bindës kur ata t’ju zbulojnë mënyrat e tyre mëkatare, me qëllim që ju ta pranoni mashtrimin e tyre.

Ata, brënda Kishës Sime, që i bëjnë nderime të ligut dhe që i ndjekin pa asnjë kundërshtim udhëzimet e tij, do t’ju çorjentojnë më shumë me sjelljen e tyre të shenjtë. Ata do të fitojnë shumë prej jush sipas mënyrave të tyre, pasi do t’ju duket se ata me të vërtetë më nderojnë Mua dhe Nënën Time të dashur. Por dijeni se çdo veprim dhe sjellje e shenjtë në dukje do të mbulojnë një fyerje para altarëve, që janë krijuar për të nderuar Emrin Tim. Ju duhet ta dini se kur ata nderojnë bishën, ata do të tregojnë ato që duken si vepra të shenjta para jush, por ato do të jenë të kundërta. Qëllimet e tyre do të duken të jenë më të shenjta dhe të respektueshme, por mos u mashtroni.

Kur ju nderoni Nënë Time, ju duhet të vizitoni Vëndet e saj të shenjta dhe t’i bëni asaj nderime atje. Ata që më duan Mua do të shkojnë tek ajo. Ata kurrë nuk duhet ta pranojnë që Nëna Ime mund të urdhërohet në oborrin e armiqve të Kishës Sime.

Shenjat e tjera që bota do të kërkohet t’i pranoj, të cilat do të duken të nderojnë Trininë e Zotit, Nënën Time dhe të gjithë shenjtorët, do të shfaqen si të mira. Por ato gjithmonë do t’ju tregohen juve në një mënyrë të ndryshme nga armiqtë e Zotit. Kur e papritura t’ju paraqitet, dijeni se kjo është një shenjë e madhe e bishës, që do të gënjej botën të besoj se ai dhe bashkpunëtorët e tij janë shenjtorë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: