Sunday, 11 August 2013

Ligësia e pranishme në botë është në një shkallë të paparë që nga ditët e Noes

E Enjte, 1 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, sa dëshiroj Unë t’ju përqafoj të gjithëve ju ndjekësit e Mi të dashur dhe t’ju marr në Strehën Time të paqes dhe sigurisë. Sa do të doja t’ju merrja të gjithëve ju dhe t’ju fshihja nga ligësia, që po komplomentohet kundër të gjithë Kristjanëve.

Ligësia e pranishme në botë është në një shkallë të paparë që nga ditët e Noes dhe është si një rrjet i padukshëm, që mbulon Tokën. Kaq e rrezikshme është sa fare pak e kuptojnë me të vërtetë se sa e komplikuar është. Por bëni kujdes, ky plan – detajet e të cilit do t’i jepen botës – nga ata që thonë se përfaqësojnë kishat e Mia në Tokë – do të sillet para jush dhe pritet që ju ta pranoni. Pastaj do t’ju kërkohet ta mbështesni atë dhe nuk do t’ju lihet asnjë zgjidhje. Çfarë do t’ju kërkohet të bëni, pas gjithë rrëmujave – është që të më mohoni Mua, Jezu Krishtin.

Unë e paralajmëroj botën, se kur ju përpiqeni të mohoni Hyjninë Time – ju dhe të gjithë ata të përfshirë në këtë komplot djallëzor – do të shënoheni si një armik i Zotit. Kur ju mbështesni ligjet blasfemuese, ju jeni fajtor për mëkatin kundër Zotit.

Unë do të vazhdoj t’ju paralajmëroj, për t’ju hapur sytë ndaj të Vërtetës, por Unë nuk mund t’ju detyroj të qëndroni të vërtetë ndaj Meje. Unë nuk mund t’ju detyroj të më doni Mua. Vullneti juaj i lirë është i juaji, por nëse ju ktheheni dhe më kërkoni Mua t’ju udhëheq, Unë do t’ju hap sytë ndaj të Vërtetës. Kur ju e pranoni të Vërtetën, Unë do t’ju shpëtoj.

Ndjekësit e Mi të shkretë, dijeni se ndërsa bota do të kthehet kundër Zotit, Fuqia e Gjithpushtetshme e Atit Tim do të ndërhyj dhe do të shkatërroj armiqtë e Tij një nga një.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: