Tuesday, 13 August 2013

Profecitë e Mia, që zbulojnë ardhjen e antikrishtit, do të kuptohen së shpejti

E Dielë, 4 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, Profecitë e Mia, që zbulojnë ardhjen e antikrishtit, do të kuptohen së shpejti.

Dita që të gjithë ju të pregatisni shtëpitë tuaja dhe rutinën e lutjeve është pranë dhe të gjithë që më ndjekin Mua duhet të pranojnë të bëjnë sakrifica, për të më ndihmuar Mua të hap sytë e fëmijve të Zotit ngado ndaj kësaj ligësie, e cila do ta kthej botën përmbys.

Ashtu si çdo profet i vërtetë përbuzet dhe trajtohet si i mërzitshëm, ju, ndjekësit e Mi të dashur, do të shiheni si të mërzitshëm kur të zbuloni të Vërtetën. Prisni tallje, nënqeshje dhe përbuzje, ngado që ktheheni. Njerëzit që ju rrethojnë do t’ju ngacmojnë, kritikojnë dhe do të gjejnë gabime, madje edhe kur ju nuk flisni me ata rreth Fjalës Sime.

Çdo ëngjëll i rënë dhe djall, që ka hyrë në Tokë në këtë kohë, përmes shpirtrave të dobët, do të tërhiqen menjëherë ndaj jush, për t’ju dekurajuar ndaj kësaj Pune.

Pranojeni këtë trishtim në Emrin Tim, sepse kur ju e bëni, ju i jepni Zotit lavdi të madhe dhe kjo është një nga dhuratat më të mëdha që ju mund të më jepni Mua. Pastaj Unë i përdor këto sprovat tuaja për të mundur Satanin duke deklaruar shpirtrat, që mund të bëhen të tij.

Fare pak i kuptojnë Ligjet Hyjnore të Qiellit dhe rolin e Kryqit në jetën tuaj. Një ditë, të gjithë fëmijët e Zotit do ta kuptojnë përse këto vepra mizore duhet të durohen, Vazhdoni me detyrën për të përhapur të Vërtetën, shpërfilleni urrejtjen që do të dëshmoni dhe mos pranoni udhëzime nga ata që më mohojnë Mua – asnjëherë.

Marshimi juaj drejt Parajsës së Re do të jetë i vështirë. Por vetëm me një ushtri të vogël, ju mund ta mundni egërsinë e ndëshkimeve, që do të dërgohen mbi botën nga antikrishti. Detyra juaj është që të paralajmëroni të tjerët mbi rreziqet e pranimit të ligjeve të Satanit si një zëvëndësim për Ligjet e Zotit.

Vetëm me Urdhërin e Atit Tim mundem Unë të marr me Vete të gjithë ata emrat e të cilëve janë në Librin e të Gjallëve, por që do ta lidhin besën e tyre me profetin e rremë dhe, me një pranim të heshtur do të tërhiqen pas joshjes tunduese të antikrishtit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: