Saturday, 3 August 2013

Nëna e Shpëtimit: Sikur të ketë ndodhur një mbrekulli, profeti i rremë do të duket të jetë ngjallur së vdekuri


E Enjte, 25 Korrik 2013

Bija ime, është e rëndësishme që fëmijët e mi të mos e humbasin kurajon kur do t'ju duhet të përballen me vuajtjet, ndërsa Kisha e Birit tim do të hidhet në shkretëtirë.

Unë jam Gruaja në Librin e Zbulesës, e veshur me diell, që lindi Fëmijën. Fëmija është Jezusi. Trupi Mistik i Birit tim, Jezus, është Kisha e Tij në Tokë. Kisha e Birit tim po vidhet dhe së shpejti Trupi i Tij nuk do të jetë më i pranishëm atje. Ky rrënim do t'i copëtoj më dysh zemrat e atyre, që ndjekin Mësimet e Birit tim. Ata, që nuk do të kenë se ku të shkojnë, do ta gjejnë veten të larguar nga ndërtesat që, deri tani, kanë mbajtur Eukaristinë e Shenjtë. Por, ndërsa ata janë hedhur jashtë, ku fare pak mëshirë do tregohet ndaj tyre, ata do të mbushen me Shpirtin e Shenjtë. Kjo do të thotë se ata do të udhëzohen dhe do të udhëheqin me vendosmëri Ushtrinë e Mbetur, e cila është e përbërë nga ata që janë besnikë ndaj Zotit.

Të tjerët, të verbuar ndaj të Vërtetës, do të ndjekin profetin e rremë të çorjentuar. Zemrat e tyre do të mashtrohen, dhe shpejt, kur profeti i rremë do të duket të jetë tek portat e vdekjes, ata do të qajnë me dënesë. Por pastaj, sikur të ketë ndodhur një mbrekulli, profeti i rremë do të duket të jetë ngjallur së vdekuri. Ata do të thonë se ai është i bekuar me fuqi të mëdha supernatyrale nga Qielli dhe ata do të bien përmbys para tij për ta adhuruar. Ai do të pëlqehet dhe adhurohet nga ata që janë të verbuar.

Shpejt antikrishti do të shfaqet dhe ngritja e tij në famë do të filloj në Jeruzalem. Menjëherë sa ai të shfaqet në publik, gjithçka në Kishën e Birit tim do të ndryshoj, menjëherë. Rregulla të reja do të futen. Simbole të reja, të ndryshuara në veshjet e mbajtura nga priftërinjtë dhe shumë rregulla të reja do të imponohen. Në fillim, njerëzit do të thonë se të gjitha këto ndryshime dalin nga dëshira për të qënë të përulët. Dhe, ndërsa këto paturpësi hyjnë në kishat Krishtere, persekutimi do të filloj. Guxoni t'i kundërshtoni këto rituale Satanike dhe ju do të konsideroheni një heretik – një ngatërrestar.

Shumë kardinalë, peshkopë, priftërinj, murgesha dhe njerëz të thjeshtë do të përjashtohen, nëse ata nuk do të ndjekin rregullat e reja apo të adhurojnë profetin e rremë. Në këtë fazë ju duhet të kërkoni streha, të cilat do të jenë krijuar për të adhuruar Birin tim, Jezu Krishtin, në paqe. Priftërinjtë duhet të vazhdojnë të administrojnë Sakramentet dhe t'ju japin fëmijve të mi Eukaristinë Më Të Shenjtë.

Ju kurrë nuk duhet t'i dorëzoheni mashtrimit, që do t'ju kërkohet të merrni pjesë. Ata që e bëjnë këtë do t'i humbasin shpirtrat e tyre tek i ligu.

Nëna juaj e dashur

Nëna e Shpëtimit


Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/just-as-if-a-miracle-has-taken-place-the-false-prophet-will-seem-to-rise-from-the-dead/