Friday, 30 August 2013

Unë duhet ta paralajmëroj botën për numrin e madh të profetëve të rremë, të cilët në këtë kohë përpiqen ta mbysin Zërin Tim

E Enjte, 22 Gusht 2013

Bija Ime e dashur, Unë duhet ta paralajmëroj botën për numrin e madh të profetëve të rremë, të cilët në këtë kohë përpiqen ta mbysin Zërin Tim.

Unë kam dërguar një numër profetësh, të gjithë me misione të ndryshme, për t’i pregatitur fëmijët e Zotit. Këto Mesazhe, në lidhje me ditët e fundit, janë Mesazhet e vetme të vërteta të llojit të tyre, pikërisht në këtë kohë, sepse Unë kurrë nuk do t’i çorjentoja fëmijët e Zotit.

Këto Mesazhe kurrë nuk duhet të krahasohen me të tjerat, që po përhapen ngado, pikërisht tani, me qëllim që të hedhin poshtë Fjalën Time të Shenjtë. Do të ketë vetëm një Libër I Të Vërtetës – vetëm Unë, Jezu Krishti, Qengji I Hyjit, mund ta zbuloj përmbajtjen. Ata që më besojnë Mua mund të gënjehen kaq lehtë. Ju duhet ta dini se mesazhet, që i kundërshtojnë këto dhe ku deklarohet se ato vijnë nga Zoti, që kjo është e pamundur.

A keni besim tek Unë sikur fare pak? A më përkrahni Mua ashtu si Unë dëshiroj për ju, me një zemër të plotë dhe të hapur? Unë ju bëj thirrje me dashuri dhe shqetësim. Unë nuk përpiqem t’i bëj apel inteligjencës suaj. Unë ju bëj Thirrje përmes zemrës suaj dhe Unë e tërheq shpirtin tuaj drejt Meje. Kur ju të ndjeni Praninë Time në këto Mesazhe, atëherë nuk është nevoja të kërkoni mbështetje apo aprovim nga dikush tjetër.

Unë Jam ashtu si Unë Jam. Unë qëndroj para jush, ashtu si duhet të jetë, tani. Ati Im kurrë nuk do të më lejonte Mua të zbuloja përmbajtjen e Librit të Zbulesës tek askush, përveç lajmëtares së 7, sepse kjo ditë ka ardhur.

Shumë vizionarë të vërtetë i kanë dhënë botës Fjalën e Zotit në të kaluarën dhe kanë vuajtur tmerrësisht për këtë. Shumë prej tyre akoma marrin ngushëllim nga Unë dhe Unë do të vazhdoj të komunikoj tek ata, sepse Unë kam nevojë për vuajtjet dhe lutjet e tyre. Ata janë shpirtrat e Mi të zgjedhur dhe secili ka një rol për të luajtur në shpëtimin e shpirtrave të tjerë.

Ky Mision është i fundit. Unë ju udhëzoj ta dëgjoni me kujdes Fjalën Time, tani, në këtë kohë. Vetëm Fjala Ime, e dhënë ju përmes këtyre Mesazheve, do t’ju udhëheqi përmes persekutimit. Me ato, Unë ju sjell Hire të mëdha. Ju kurrë nuk duhet të më fyeni Mua, duke i njollosur ato, kur ju e sfidoni Fjalën Time, kur ju i krahasoni Mesazhet e Mia me trillimet e sajuara nga profetët e rremë.

Ju nuk keni nevojë për ndonjë që t’ju drejtoj drejt Mëshirës Sime të Madhe. Ju duhet të përqëndroheni vetëm tek këto Mesazhe dhe të qëndroni besnikë ndaj Mësimeve të Mia të vjetra, tani, sepse ato janë hiri juaj mbrojtës.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: