Saturday, 15 February 2014

A nuk e dini se, pasi të ndodhi Ardhja Ime e Dytë, shpirti juaj do të egzistoj përjetësisht

E Hënë, 10 Shkurt 2014, ora 15:43

Bija Ime e dashur, Koha Ime është afër dhe Qielli është duke u pregatitur për gostinë e madhe, kur Qielli të bashkohet me Tokën për t’u bërë një.

Shumë pregatitje janë duke u zhvilluar dhe Ati Im i dashur planifikon të sjelli shumë Dhurata tek ata që nuk e njohin Atë. Të gjithë ëngjëjt dhe shenjtorët janë bashkuar së bashku në lutje për të gjithë shpirtrat, me shpresën se të gjithë njerëzit, në veçanti ata që janë të paditur për egzistencën e Qiellit dhe të Ferrit, t’ju jepet e Vërteta.

Kur shpirtrave ju tregohet Fjala e Zotit, ata jo gjithmonë e mirëpresin atë. Përkundrazi, ata i shmangen Fjalës, kur ajo është e vetmja mënyrë e tyre për shpëtim. Përse është njeriu kaq kokfortë dhe synon të besoj vetëm në çfarë ai do dhe vetëm në atë që e kënaq egoizmin e tij? Përse njeriu nuk arrin të shikoj lidhjen mes mëkatit në jetën e tij dhe ndjenjën e pakënaqësisë që ai ndjen, e shkaktuar nga pamundësia të pranoj se ai është askush? Është vetëm prej Dashurisë së Atit Tim për botën dhe të gjithë fëmijët e Tij, që njeriut i janë dhënë kaq shumë mundësira për t’u bërë i plotë. Prapë, ai do të dëshironte të jetonte gjysmën e jetës, ku Zoti është vendosur vetëm në disa pjesë dhe ku i përshtaten vetë atij.

Unë, Jezu Krishti, do t’i hap mëndjet e atyre që nuk e njohin Fjalën e Zotit në këto Mesazhe, së shpejti. Unë do t’i tërheq zemrat e tyre dhe do t’i mbush ata me një dëshirë për të Vërtetën. Kur ju të mbusheni me fallcitete, t’ju tregohen të pavërteta dhe t’ju ushqehen gënjeshtra rreth mëkatit dhe si ai shihet në Sytë e Zotit – Unë do të qëndroj si një pengesë për t’ju mbrojtur. Unë do të mërzis shumë, sepse Unë nuk heq dorë lehtë  kur njeriu e shpërfill Dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Unë do të bëhem si një gjëmb në anën tuaj – si dhimbja e alkolit, kur hidhet mbi një plagë të hapur. Fare pak do të jenë në gjëndje të më shpërfillin Mua, por jo të gjithë do ta pranojnë Dhuratën Time Finale të Shpëtimit të Përjetshëm.

Për fat të keq, shumë do ta refuzojnë Thirrjen Time Finale dhe në të kundërt do të ndjekin bishën dhe kjo do të thotë se ata do të bëhen të humbur përjetësisht. A nuk e dini se, pasi të ndodhi Ardhja Ime e Dytë, shpirti juaj do të egzistoj përjetësisht?

Ju duhet të zgjidhni Jetën e Përjetshme me Mua ose mallkimin e përjetshëm me djallin. Nuk ka asgjë ndërmjet. Çdo njeri do ta zgjedhi udhën e zgjedhjes së vet.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: