Sunday, 9 February 2014

Nëna e Shpëtimit: Kur priftërinjtë e Birit tim të përballen me ankthin e tmerrshëm dhe me padrejtësinë, ata duhet të më thërrasin mua

E Enjte, 6 Shkurt 2014, ora 16:15

Bija ime, kur të vij koha, që priftërinjtë e Biri tim të përballen me ankthin e tmerrshëm dhe me padrejtësinë, ata duhet të më thërrasin mua. Mua më është dhënë Hiri për të qënë e aftë t’ju jap atyre guximin që ju duhet për të vazhduar t’i shërbejnë Birit tim. Unë i referohem, në veçanti, priftërinjve në Kishën Katolike, sepse ata do të vuajnë më tepër se ndonjë shërbëtor tjetër i Zotit.

Kur dita të vij dhe kur ata janë thirrur për të bërë një betim, i cili do ta mohoj Hyjninë e Birit tim të dashur, Jezu Krishtit, ata kurrë nuk duhet t’i vënë në dyshim qëllimet e vërteta të atyre që ja u kërkojnë këtë atyre. Kur atyre t’ju kërkohet ta mohojnë kuptimin e Eukaristisë së Shenjtë dhe të pranojnë një interpretim të ri, atëherë ata do ta dinë se ora ka ardhur. Ajo do të jetë dita kur kalbësia do të filloj dhe shkatërrimi i mureve do të dëshmohet nën çatitë e kishave ngado.

Unë dëshiroj që të gjithë priftërinjtë, që do t’ju duhet të përballem me këto sprova të hidhura, të recitojnë këtë Fushatë Lutje (135) për të mbrojtur të Vërtetën:

O Nëna e dashur e Shpëtimit, më ndihmo në momentin e nevojës sime. Lutu që unë të bekohem me Dhuratat e hedhura mbi shpirtin tim të padenjë, nga Forca e Shpirtit të Shenjtë, për të mbrojtur të Vërtetën gjatë gjithë kohës. Më ruaj në çdo rast, kur më kërkohet të mohoj të Vërtetën, Fjalën e Zotit, Sakramentet e Shenjta dhe Eukaristinë Më Të Shenjtë.

Më ndihmo t’i përdor Hiret që unë marr për të qëndruar i palëkundur kundër ligësisë së Satanait dhe të gjithë atyre shpirtrave të gjorë që ai përdor për të fëlliqur Birin tënd, Jezu Krishtin.

Më ndihmo në orën e nevojës sime. Për hir të shpirtrave, më jep kurajon të jap Sakramentet tek çdo fëmij i Zotit, kur të mund të ndalohem nga armiqtë e Zotit ta bëj këtë. Amin.

Kur këto kohë të fillojnë, ju duhet të jeni të pregatitur të vazhdoni të kryeni Punën e Zotit dhe të mbani Kryqin e Tij me forcë dhe dinjitet, për hir të shpirtrave tuaj dhe të atyre të të gjithë fëmijve të Zotit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimti

Mesazhi origjinal në anglisht: