Wednesday, 26 February 2014

Kur vullneti i një njeriu përplaset me Vullnetin e Zotit, dhimbje e madhe durohet nga të dyja palët

E Djelë, 23 Shkurt 2014, ora 16:03

Bija Ime e dashur, kur vullneti i një njeriu përplaset me Vullnetin e Zotit, dhimbje e madhe durohet nga të dy palët. Njeriut i është dhënë Dhurata e vullnetit të lirë nga Ati Im dhe, prandaj, ai është i lirë të bëj çfarë zgjedhjesh ai dëshiron në jetë dhe Zoti kurrë nuk do të ndërhyj në këtë Dhuratë nga Qielli. Megjithatë, për ata që dëshirojnë të më shërbejnë Mua plotësisht, me qëllimin për të më ndihmuar Mua të shpëtoj shpirtrat e të tjerëve, dhe që ma dorëzojnë Mua vullnetin e tyre të lirë, do të jetë një udhëtim shumë i vështirë për ata.

Kur ju më falni Mua vullnetin tuaj të lirë, për të bërë çfarë është e nevojshme në shpëtimin e shpirtrave, vuajtja që ju do të duroni do të jetë shumë e ashpër. Pasi vullneti juaj nuk do t’ju përkasi më juve, natyra njerëzore duke qënë ashtu si është, do të thotë se një konflikt do të krijohet, midis vullnetit të lirë të njeriut dhe Vullnetit të Zotit. Shumë njerëz, që më duan Mua dhe që kërkojnë ta zbatojnë Vullnetin e Zotit në jetën e tyre, gjithmonë do të mundohen. Me qëllim që të përmbushi Vullnetin e Zotit, shpirti duhet t’i braktisi të gjitha ndjenjat e krenarisë dhe nevojën për të kënaqur dëshirat e tij personale. Ju mund t’i shërbeni me të vërtetë vetëm Zotit, nëse ju besoni tek Ai plotësisht dhe i ofroni të gjitha sprovat dhe vuajtjet tuaja tek Ai për të mirën e të gjithëve.

Kur njerëzit mirëdashës, që i shërbejnë Zotit dhe përpiqen ta jetojnë jetën e tyre ashtu si Ai i udhëzon, dalin nga hiri i Zotit, ata ndjejnë turp. Të tmerruar që e kanë braktisur Zotin dhe e kanë fyer Atë përmes egoizmit, ndjenjës së vetë-rëndësisë apo arrogancës, atëherë ata e fshehin fytyrën e tyre nga Drita e Zotit. Kur ndriçohen nga e Vërteta, këta shpirtra, papritur dhe pa paralajmëruar, mund të fillojnë të dyshojnë besimin e tyre. Një minutë ata e duan Zotin me gjithë zemrën e tyre dhe e ofrojnë veten plotësisht në kujdesin e Tij dhe minutën tjetër ata e shkëpusin veten nga Burimi i Dritës. Është atëherë, kur personi, duke përdorur inteligjencën njerëzore, i tregon Zotit se çfarë është ai i pregatitur të bëj, që t’i shërbej Zotit, dhe kjo do të jetë zakonisht sipas termave të tij. Po, shpirti mund t’i thotë Zotit: “unë do të shërbej Ty, por me kushtin që Ti të më dhurosh mua këtë favor dhe atë tjetër.” A nuk e dini se ju nuk mund t’i shërbeni dy zotërive, sepse ka vetëm Një Zot dhe Ai është në Kontroll. Zoti është Zotëria e gjithçkaje që është dhe që do të jetë. Njeriu është atje për t’i shërbyer Zotit, por prapë Zoti do të bëj gjithçka që Ai mundet për të lehtësuar fëmijët e Tij. 

Kur ju ta shikoni se do të filloni të dyshoni Zotin apo të humbisni besimin në Dashurinë e Tij apo Premtimin e Tij, atëherë ju duhet të recitoni këtë Fushatë Lutje, që do të njihet si Lutja e Rikthimit

Fushata e Lutjes (137) Lutja e Rikthimit

O Zot I Gjithëpushtetshëm, O Hyji Më I Larti, më shiko mua, shërbëtorin Tënd të përulur, me dashuri dhe keqardhje në Zemrën Tënde. Më rikthe në Dritën Tënde.

Më ngri lart në Mirësinë Tënde. Më mbush me Hirin, që të mund ta ofroj veten time tek Ty në shërbim të përulët dhe sipas Vullnetit Tënd Më Të Shenjtë.

Më pastro nga mëkati i krenarisë dhe çdo gjëje që të fyen Ty dhe më ndihmo të dua Ty me një dëshirë të thellë dhe të përhershme për të shërbyer Ty gjatë gjithë ditëve të mia përherë e përgjithmonë. Amin.

Ju lutem të mos harroni se është shumë e lehtë të ktheni shpinën ndaj Zotit dhe duhet vetëm një njeri për ta hedhur dyshimin në shpirtin tuaj mbi Mirësinë e Zotit dhe Mëshirën e Tij të Madhe për të gjithë fëmijët e Tij.

Kërkohet guxim dhe qëndrueshmëri e madhe për të qëndruar besnikë ndaj Fjalës së Zotit, por pa kërkuar Hiret për t’i shërbyer Atij si duhet, ju nuk do të jeni në gjëndje ta bëni këtë vetëm.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: