Friday, 21 February 2014

Asgjë e mirë nuk mund të vij prej urrejtjes, sepse ajo vjen vetëm nga Satanai

E Shtunë, 16 Shkurt 2014, ora 15:47

Bija Ime e dashur, kur urrejtja hyn tek shpirtrat, ata duhet të luftojnë me çdo forcë të qënies së tyre për ta zhdukur atë. Nëse nuk bëjnë kështu, atëherë ajo do ta pushtoj shpirtin në fjalë dhe do të vazhdoj ta gërryej atë deri sa ta ketë konsumuar plotësisht.

Djalli shkakton mosbesim, ankth, çoroditje, frikë dhe më pas ai nuk do të pushoj, derisa shpirti që ai ka vënë në shënjestër, mbushet plot me urrejtje për veten e tij dhe për të tjerët. Urrejtja tek një shpirt sjell përçarje mes çdo personi me të cilin ai shpirt vjen në kontakt. Shpirti i infektuar do të përdori çdo mënyrë apo hile për t’i inkurajuar të tjerët të bashkohen me atë deri kur ai tjetri të infektohet gjithashtu dhe kështu, kjo metodë vazhdon. Urrejtja përhapet si një virus dhe rritet sepse ajo e mbërthen dhe e pushton shpirtin, deri sa ai të ndjehet i detyruar ta ushqej këtë urrejtje mes të tjerëve. Në këtë mënyrë kryhet vrasja, për shkak të urrejtjes që njeriu ndjen për të tjerët. Urrejtja ushqehet nga gënjeshtrat dhe të pavërtetat dhe ajo vazhdon të rritet deri kur ajo mbërthen kaq shumë shpirtra sa vetëm ligësia mund të dali prej tyre. Asgjë e mirë nuk mund të vij prej urrejtjes, sepse ajo vjen vetëm nga Satanai.

Satanai është një gënjeshtar dhe mbjell farën e dyshimit tek ata shpirtra që nuk e ruajnë veten. Ai përdor mëkatin e krenarisë, çdo herë, për të krijuar urrejtje brënda shpirtit, kundër një personi tjetër. Ai krijon rrëmujë mes fëmijve të Zotit, të cilët, për shkak të mëkatit origjinal, janë të dobët dhe, nëse ata nuk janë ndjekës të vërtetë të Mitë dhe t’i përmbahen Fjalës së Atit Tim, ata do të bien viktimë ndaj mashtrimit.

Kurrë mos guxoni ta deklaroni veten një fëmij i Zotit, nga njëra anë, dhe pastaj nga ana tjetër e ndani një person tjetër më dysh. Kurrë mos të thoni se jeni i mbushur me Shpirtin e Shenjtë nga njëra ane dhe, nga ana tjetër, thoni se një tjetër shpirt është një shërbëtor i djallit. Kurrë mos e gjykoni një person tjëtër nga ajo që ju besoni të jetë një mëkat kur ju, vetë, e keni shtrëmbëruar Imazhin Tim. Kurrë mos e vendosni veten tuaj mbi Mua dhe të thoni se jeni më të ditur se Unë, kur ju jeni duke ndjekur udhëzime prej Satanait. Ata, me sytë që i pasqyrojnë të Mitë, shohin gjithçka dhe ata duhet të luten për shpirtra të tillë, që edhe atyre t’ju jepet Hiri për t’u shkëputur nga kthetrat e bishës.

Udha Ime përpara po bëhet më e vështirë. Vetëm atyre që ju është dhuruar guximi, i dhënë prej Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë, do të jenë të aftë t’i ngjiten asaj. Për fat të keq, shumë do të bien përgjatë rrugës, për kënaqësinë kjo e të ligut.

Gjëmbat e këtij Misioni mund ta copëtojnë mishin tuaj dhe ngacmimet e egra të urrejtjes mund ta shpojnë zemrën tuaj, por Unë Jam Ai i Cili ecën para jush dhe, prandaj, Jam Ai i Cili e merr goditjen e urrejtjes. Gjithmonë ta dini, se sulmet mbi këtë Mision janë sulmet kundër Meje. Urrejtja kundër këtij Misioni, është urrejtja kundër Meje, Jezu Krishtit. Ju nuk mund të thoni se më doni Mua nga njëra anë dhe pastaj deklaroni urrejtjen për Mua në mënyra të ndryshme. Ju jeni ose për Mua ose kundër Meje. Ju ose më besoni Mua, ose jo. Nëse ju besoni tek Unë, ju kurrë nuk duhet të persekutoni një shpirt tjetër, sepse nëse e bëni këtë, ju do të largoheni nga Unë pre armikut Tim dhe nuk keni asnjë të drejtë të deklaroni se jeni nga Unë.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: