Wednesday, 19 February 2014

Nëna e Shpëtimit: Antikrishti do të përdori të ashtuquajturën stigmata të tij si një mjet për ta bindur botën se ai është Jezu Krishti

E Shtunë, 15 Shkurt 2014, ora 17:14

Bija ime, kur mashtrimi t’i mbërthej shpirtrat nën influencën e antikrishtit, njerëzit do të gënjehen nga shumë veprime, punë dhe fjalë që do të dalin prej tij. I ëmbël dhe ngushëllues dhe me një sjellje të qetë, ai do të justifikoj me konfidencë çdo mëkat kundër Zotit. Madje dhe mëkati më i shëmtuar kundër njerëzimit do të justifikohet me lehtësi sikur të mos kishte fare pasoja. Ai do të bindi shumë se marrja e jetës është për të mirën e të tjerëve dhe një pjesë e rëndësishme e të drejtave të njeriut. Blasfemitë, që do të dalin prej gojës së tij, do të duken të drejta dhe të përshtatshme. Ai do të justifikoj gjithçka duke cituar nga Shkrimi I Shenjtë, mbrapsh. Ata që do të varen pas çdo fjale të tij nuk do të dinë mjaftueshëm rreth Fjalës së Zotit për të qënë të aftë ta kundërshtojnë atë. Pastaj ai do të japi përshtypjen se ai lutet vazhdimisht dhe do të deklaroj se ka dhunti shpirtërore.

Antikrishti do të kërkoj shoqërinë e atyre që shihen të bëjnë vepra të mëdha bamirësie dhe do të ftoj ata që duken të jenë të shenjtë në Sytë e Zotit.

Me kalimin e kohës, njerëzit do të kthehen tek çfarë ata besojnë të jetë një fe e vërtetë tolerante për një botë, në të cilën antikrishti do të luaj një rol të madh. Pastaj ai do të përdori çdo fuqi djallëzore, e dhënë atij prej Satanait, për të bindur botën se ai e ka stigmatën, e shoqëruar kjo me shenjtorët. Antikrishti do ta përdori të ashtuquajturën stigmata të tij si një mjet për të bindur botën se ai është Jezu Krishti dhe se ai ka ardhur për të shpëtuar botën. Pastaj ai do të thotë se po lajmëron Ardhjen e Dytë dhe ata që bien në këmbët e tij, për ta adhuruar, do të përfshihen së bashku me atë nga Ëngjëlli i Zotit, i cili do t’i flaki ata në liqenin e zjarrit.

Nëna juaj
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: