Thursday, 6 February 2014

Hyji Atë: Unë dëshiroj që ju ta pranoni të Vërtetën, jo me dyshim në zemrat tuaja, por me dashuri dhe besim

E Martë, 4 Shkurt 2014, ora 15:00

Bija Ime e dashur, sot është një ditë e veçantë, pasi Mua më është dhënë pëfundimisht dhurata e pranimit tuaj të plotë të këtij Misioni.

Kur Unë i prek zemrat e njerëzve, të cilët Unë I Thërras të shpallin Fjalën Time, kjo është e vështirë për shpirtrat e zgjedhur. Prania Ime trondit, si dhe qetëson. Ajo shkakton një trazirë të madhe dhe kjo kërkon besimin e plotë të personit. Ajo është e frikshme për të gjithë ata që e dëshmojnë Ndërhyrjen Time, pasi ajo kërkon mprehtësi të madhe, për shkak të konfliktit të emocioneve që krijohen në shpirt. 

Shpirti, në fillim, është dobësuar prej forcës së dukshme të Pranisë së Shpirtit të Shenjtë dhe trupi ndjehet i rëndë. Shqisat janë të mprehta dhe mëndja është e turbullt. Menjëherë pas kësaj, vjen një thirrje e natyrshme për të vënë në pyetje se çfarë po ndodh dhe dyshimi mund të krijohet. Por Prania e Shpirtit të Shenjtë është e padepërtueshme dhe do të mbetet e tillë deri sa Vullneti Im të kryhet, me kusht që shpirti ta pranoj atë që pritet prej tij. Pastaj dëshira për qartësi, së bashku me nevojën për t’u bërë i sigurtë, e pushton shpirtin. Dhe ndërsa ai kërkon ngushëllim dhe kurajo, Forca e Shpirtit të Shenjtë nuk mund të ndalet, të ndërpritet apo të mbahet pezull.

Dëshira e shpirtit për ta lejuar veten të bëhet një instrument i Shpirtit të Shenjtë, me qëllim që të deklaroj të Vërtetën, do të thotë se është e kotë të influencohet mbi Fjalën, të ndërhyet me atë apo të bëhen ndryshime në të në çdo lloj mënyre.

Intelekti njerëzor e lufton atë, herë pas here. Ndërsa shpirti është qetësuar prej Shpirtit të Shenjtë dhe nuk ka më frikë prej Tij, ka gjithmonë shpresë se jeta do të vazhdoj si më parë për atë shpirt, kur Misioni të kryhet. Por sigurisht, kjo nuk është gjithmonë e tillë. Prandaj në këtë, Misionin Tim për të mbledhur fëmijët e Mi dhe për t’i çuar ata të sigurtë drejt Botës Sime pa fund, nuk ka asnjë fund për këtë Mision. Ai do të qëndroj i tillë deri në Ditën e fundit. Tani që ti e pranon këtë fakt dhe nuk dëshiron ndonjë alternativë tjetër, ti më në fund mund të gjesh paqe në zemrën tënde, bija Ime.

Fëmijë, do të jetë vetëm kur ju përfundimisht e pranoni Dhuratën Time për botën për Librin e të Vërtetës që ju do të gjeni paqe në zemrat tuaja. Do të jetë vetëm kur ju e pranoni se Unë, Hyji Më I Larti – Gjithçka që Është dhe që do të Jetë – komunikon me botën në këtë kohë, që ju do të jeni të aftë të besoni tek Unë plotësisht.

Unë dëshiroj që ju ta pranoni të Vërtetën, jo me dyshim në zemrat tuaja, por me dashuri dhe besim. Kur ju e bëni këtë, Unë do t’ju mbush me Paqen dhe Dashurinë Time. Vetëm atëherë ju do të jeni të mbushur me gëzim dhe lumturi. Vetëm atëherë ju do të jeni të lirë.

Ati juaj
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal në anglisht: