Thursday, 13 February 2014

Nëna e Shpëtimit: Ati Im do ta shkundi botën si fizikisht ashtu dhe shpirtërisht

E Shtunë, 8 Shkurt 2014, ora 16:00

Bija ime e dashur, ashtu si Shpirti I Shenjtë, një Dhuratë nga Zoti, zbriti mbi apostujt e Birit tim, po ashtu ai do të bier mbi të gjithë ata që e duan Birin tim në këto kohë.

Ati Im ka shumë plane, të cilat Ai do t’i zbatoj, për të shpëtuar çdo fëmij të Tij të vetëm. Këto plane mbulojnë shumë ngjarje të mbrekullueshme, duke përfshirë hedhjen e Hirit të veçantë, zbulimet e treguara juve përmes këtyre Mesazheve, për të bërë të sigurtë që fëmijët e Zotit nuk shkojnë në udhë të gabuar, si dhe shumë ndërhyrje të tjera. Disa nga këto ndërhyrje do të jenë në formën e ndëshkimeve ekologjike. Kur ato të bëhen kaq të vazhdueshme, njeriu nuk do të jetë më në gjëndje të thotë se përmbytjet, tërmetet, tsunami, vullkanet dhe stuhitë shkaktohen prej neglizhencës së njeriut për Tokën.

Zoti është në kontroll të Tokës, sepse Ai e  krijoi atë. Ai do ta vendosi fatin e saj – askush tjetër – sepse gjithë Pushteti i takon Atij.

Ati im do ta shkundi botën si fizikisht ashtu dhe shpirtërisht, ndërsa planet dhe veprat djallëzore të të ligut lulëzojnë në çdo shtet. Çdo vepër fyese kundrejt Zotit do të kundër-përgjigjet me dënimet e Tij, të cilat do të sjellin një ndëshkim të papërballueshëm. Mëkati i njeriut do të luftohet furishëm nga Ati im dhe njeriu kurrë nuk duhet ta nënvlerësoj Fuqinë e Zotit.

Dashuria e Zotit kurrë nuk duhet të merret si një gjë e lehtë. Ai kurrë nuk duhet parë sikur është i dobët, vetëm pse Dashuria e Tij për fëmijët e Tij është e pafund. Mëshira e Tij është e madhe dhe të gjithë ata që e duan Zotin do të shpëtojnë gjatë ndëshkimeve, që do të lëshohen mbi njerëzimin, kur Zoti të hidhet tutje, për arsye të preferencave të zotave të rremë dhe të dashurisë për vetveten që ka njerëzimi.

Lutuni, lutuni, lutuni sepse të gjitha gjërat e treguara, për t’u pregatitur për Ardhjen e Dytë të Birit tim, do të fillojnë tani. Ngjarjet do të jenë të shpejta dhe ushtria e Satanait do t’i sulmoj Kishat e Birit tim me hapa të matur, me qëllim që fare pak njerëz t’i vënë re. Më pas ata nuk do të duan t’ja dinë, sepse jo më gjatë se kjo, ata do të kenë kaq shumë të mashtruar dhe në kthetrat e tyre, sa nuk do t’ju duhet më t’i fshehin qëllimet e tyre të vërteta.

Ju, fëmijët e mi të dashur, duhet të pregatiteni tani, të qëndroni të qetë, të bëni gjithçka që ju është udhëzuar ta bëni dhe të luteni. Qëndroni të bashkuar. Silleni të Vërtetën tek shpirtra të tjerë, lutuni fortë për kthimin e atyre që nuk besojnë në Zot dhe për të gjithë ata që e fyejnë kujtimin e Birit tim, Jezu Krishtit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: