Tuesday, 18 February 2014

Nëna e Shpëtimit: Kjo është koha kur shpirtrat do të duhet të durojnë dhimbjen e Purgatorit në Tokë

E Enjte, 13 Shkurt 2014, ora 13:43

Fëmija im i dashur, përse shqetësohesh për vështirësitë me të cilat duhet të përballesh përditë në këtë Mision? A nuk e di se e Gjithë Fuqia shtrihet në Duart e Atit Tim, Hyjit Më Të Lartit?

Kur pastrimi përfundimtar të durohet nga njerëzimi, ai mund të jetë i pakëndshëm, por pa atë shpirtrat nuk do të ishin pastruar. Kjo është koha kur shpirtrat do të duhet të durojnë dhimbjen e Purgatorit në Tokë. Vetëm ata që janë të pastruar dhe me shpirtra të pastër mund të hyjnë në Parajsën e Re e cila është Mbretëria e Zotit. Prandaj në vënd që të trëmbeni, unë ju këshilloj ta pranoni Ndërhyrjen e Zotit në botë. Dorëzojuni ndaj asaj çka duhet të jetë, çka duhet të ndodhi dhe çfarëdo veprimesh kërkohen për t’ju mbrojtur të gjithëve ju nga ligësia dhe padrejtësitë, që do të bien mbi rracën njerëzore nga ata besnikëria e vetme e të cilëve është ndaj vetes së tyre dhe atyre që janë agjentë të Satanait.

Është dëshira e Birit tim që të bashkoj në fillim të gjithë ata shpirtra të pafajshëm që nuk besojnë në Zot. Biri im e di se ata që e duan Zotin, por që mund të mos e pranojnë Atë, do të kthehen tek Ai me kalimin e kohës. Ai ka besim tek ata që me të vërtetë e duan Atë, por që e refuzojnë Ndërhyrjen e Tij përmes këtyre Mesazheve Hyjnore, se edhe ata gjithashtu do të vijnë duke vrapuar drejt Tij. Janë ata që nuk e njohin Atë dhe ata që refuzojnë ta pranojnë se Kush Ai Është, që Ai shqetësohet më shumë. Prandaj gjithmonë ta kujtosh se këta shpirtra të humbur do të jenë shpirtrat e parë, që Biri im i dëshiron më tepër. Këta janë njerëzit që e lëndojnë Atë më shumë; që i shkaktojnë Atij dhimbje dhe vuajtje të tmerrshme dhe që ishin shkaku i Lotëve të Tij të Gjakut, kur Ai duronte Agoninë në Kopësht.

Ndëshkimet janë dërguar, jo kryesisht si dënime për mëkatet e njerëzimit, por si një mjet për ta bërë njerëzimin më të vetëdijshëm dhe për ta sjellë në gjunjë me përulësi. Kur njeriu të pastrohet nga arroganca e tij, nga besimi në madhështinë e tij dhe në besimin e gabuar se fuqia e tij është më e madhe se e Zotit, vetëm atëherë përmes një pastrimi të tillë mund të bëhet ai i denjë të qëndroj para Zotit.

Një person që është në mëkat mortor dhe që refuzon të tregoj keqardhje kurrë nuk do të jetë në gjëndje të duroj dhimbjen e Dritës së Zotit. Prandaj, ajo është një Vepër e Mëshirës që Zoti ndërhyn, me qëllim që Zoti ta pregatisi atë shpirt, që edhe ai të mund të marri pjesë në Lavdinë e Zotit. Është prej Dashurisë së Zotit dhe Bujarisë së Tij, që Ai do t’i lejoj këto kohë të vështira, që tashmë kanë filluar të ndodhin. Jo sepse Ai dëshiron thjesht të ndëshkoj fëmijët e Tij për ligësinë e tyre, por për të siguruar që ata të bëhen të vlefshëm për Jetën e Përjetshme.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal në anglisht: