Thursday, 12 October 2017

Dëgjoni thirrjen Time urgjente për t’u lutur për shpirtrat e ateistëve

E Hënë, 23 Janar 2012, në 15:20
Bija Ime fort e dashur bota ka për të ndryshuar përtej njohjes.
Sepse koha Ime është pothuajse këtu tani.
Unë iu bëj thirrje të gjithë atyre që besojnë tek Unë, Shpëtimtari i tyre Hyjnor dhe tek Ati Im i Përjetshëm, që të ndaloni atë që po bëni dhe të dëgjoni.
Pavarësisht nëse besoni apo jo në këto, mesazhet e Mia të drejtuara botës për këto kohë, dëgjojeni tani kërkesën Time urgjente.
Lutuni, lutuni dhe lutuni me gjithë dashurinë që ju mbani për Mua në zemrat tuaja, për shpirtrat e ateistëve.
Shumë do të vdesin gjatë Paralajmërimit.
Shumë nuk do të marrin një mundësi për t’u penduar në kohë.
Unë ju bëj thirrje që t’i ofroni të gjitha vuajtjet dhe lutjet tuaja për ato shpirtra, në mënyrë që Unë të mund t’i shpëtoj ata nga flakët e ferrit.
Lutuni për ata që nuk do të kthehen tek Unë edhe kur e vërteta t’iu tregohet.
Lutuni gjithashtu edhe për ata që do ta ndjejnë purgatorin në tokë – pendesën që do të pranohet prej atyre me zemër të mirë – të jetë shumë i vështirë.
Shumë do ta gjejnë atë shumë të dhimbshëm.
Lutuni që ata të marrin forcën që iu duhet për të duruar.
Shkoni fëmijë dhe bëni gjithçka që Unë ju kërkova sepse ka pak kohë të mbetur.
Unë ju dua. Mbajeni mend, nuk ka asgjë për t’u frikësuar nëse ju më doni Mua.
Vetëm lutuni për ata që më refuzojnë Mua sot dhe për ata që do t’ia kthejnë shpinën të vërtetës.
Shpëtimtari juaj i dashur
Jezu Krishti