Thursday, 12 October 2017

Ligësia më e madhe që nga Holokausti po komplotohet kundër Hebrenjve

E Mërkurë, 11 Janar 2012, në 15:00
Bija Ime fort e dashur, shikoji tani përpjekjet që po bëhen nga pushteti botëror, jo i Dritës, i cili përpiqet për të filluar një fushatë kundër popullit Tim.
Unë i referohem të Krishterëve dhe popullit Tim të zgjedhur Hebrenjve.
Plane djallëzore po komplotohen për ta fshirë praktikën e Krishtërimit në një mënyrë dinake, por delikate. Ajo do të fillojë me një ndryshim në kushtetutat e vendeve kudo në botën perëndimore.
Çdo përpjekje do të bëhet për të hedhur deklarata fyese kundër kishave të Mia të Krishtera. Shërbëtorët e Mi të shenjtë do të tërhiqen gradualisht, duke e lënë popullin Tim me pak mbështetje shpirtërore. Të gjitha këto ligje do të kenë një pamje të jashtme dinake të tolerancës.
Besimi juaj, fëmijët e Mi, po vihet në provë si kurrë më parë.
Krishtërimi dhe çdo përpjekje për ta shpallur publikisht Emrin Tim, do të pengohet. Në vend të tij, një doktrinë boshe do të dalë në pah dhe njerëzit do të ç’orientohen. Ata do të mendojnë se kjo doktrinë është një zëvendësim i mirë dhe i drejtë për të Vërtetën, kur në fakt, ajo do të jetë një gënjeshtër.
Ky grup i lig është kaq i pushtetshëm saqë fare pak vetë e dinë se ekziston. Sidoqoftë ata janë ngado duke i tërhequr telat. Fëmijët e Mi janë si kukulla.
Populli Im i zgjedhur, Hebrenjtë, do të përballen akoma edhe një herë, me një persekutim të tmerrshëm. Planet për t’i rrëzuar ata janë në udhë e sipër.
Ata, që Hebrenjtë besojnë se janë miqtë e tyre – janë armiqtë e tyre.
Ata do ta vuajnë këtë vështirësi. Unë i bëj thirrje gjithë njerëzimit që të lutet për Izraelin. Ligësia me e madhe që nga Holokausti po komplotohet kundër popullit Tim.
Lutuni, lutuni që grupet e antikrishtit të ndalohen nga kryerja e këtyre veprave të liga. Këta shpirtra të errët kanë nevojë për lutjet tuaja që, gjatë Paralajmërimit, ata t’i njohin fyerjet e tyre. Lutuni që ata ta hedhin mburojën e tyre dhe të lypin Mëshirën Time. Nëse ata e bëjnë këtë, atëherë luftërat dhe trazirat në Izrael mund të dobësohen.
Shumë profeci tani do të shpalosen para syve tuaj. Atyre që janë të verbër ndaj Premtimeve të Mia duhet t’iu jepet drita e Mëshirës Sime për të parë përsëri.
Mos u mashtroni, fëmijë. Ajo që duket e mirë nga jashtë nuk është gjithmonë ashtu si duket. Forcat paqe-ruajtëse, ku shumë prej tyre janë kukulla të pafajshme, po gënjehen.
Kurrë mos kini frikë, sepse Mëshira Ime do të ketë një ndikim të rëndësishëm mbi këtë sekt, që ka komplotuar kundër kishës Sime ndër shekuj.
Ata nuk mund dhe nuk do të fitojnë. Megjithatë, ata do të shkaktojnë terror të tmerrshëm, porse lutja mund ta dobësojë dominimin e tyre djallëzor.
Lusni Lutjen e Re të Kryqëzatës për të ndihmuar në ndalimin e antikrishtit dhe grupit të tij, për të cilin Unë flas.
Lutja e Kryqëzatës (18) Ndaloje antikrishtin dhe grupin e tij  
“O Jezus i dashur, shpëtoje botën nga antikrishti. Na mbro nga kurthet e liga të Satanit. Shpëtoji të mbeturit e fundit të Kishës Tënde nga e keqja.
Jepu të gjitha Kishave të Tua forcën dhe Hiret e duhura për t’u mbrojtur kundër luftërave dhe persekutimit të planifikuar nga Satani dhe ushtria e tij e terroristëve.
Amen.”
Jezusi juaj i dashur
Shpëtimtari dhe Shpenguesi i gjithë njerëzimit