Thursday, 12 October 2017

Virgjëra Mari: Një luftë bërthamore që përfshin Iranin po komplotohet

E Mërkurë, 25 Janar 2012, në 13:50
Fëmija im, shumë po ndodh tani në botë, ndërsa ushtria e satanit vazhdon të përhapë rrëmujë ngado.
Ata po përpiqen që të marrin kontrollin e të gjitha institucioneve financiare, në mënyrë që ata të mund të kryejnë një mizori të tmerrshme mbi fëmijët e mi.
Ata, grupi i lig i udhëzuar nga joshja dhe fuqia, po përpiqen gjithashtu të krijojnë një luftë bërthamore në Iran.
Ti, fëmija im, duhet të lutesh që Hyji Atë, në Mëshirën e Tij të madhe, t’ua hapë zemrat për të ndaluar që këto gjëra të ndodhin.
Kurrë mos e humbisni besimin, fëmijë, sepse lutjet tuaja po veprojnë.
Ligësi të mëdha, përfshirë aborti, eutanazia (vetëvrasja e asistuar), prostitucioni dhe perversitetet seksuale, po fillojnë të dobësohen nëpër botë tani. 
Lusni, lusni, lusni Rruzaren time Më të Shenjtë, fëmijë, në grupe, nëse është e mundur kudo.
Satani po e humbet fuqinë e tij, me shpejtësi, ndërsa thembra ime po fillon ta shtypë kokën e gjarprit.
Nuk do të zgjasë shumë tani për mbërritjen e Birit tim në tokë.
Së pari, Ai do t’ju japë këtë mundësi të fundit për t’u konvertuar.
Pastaj ai do ta përgatisë botën, me shpejtësi, për Ardhjen e Tij të Dytë.
Koha është e shkurtër tani.
Lutja është arma, fëmijë, për ta përmbajtur ushtrinë e Satanit nga persekutimi final që ata po planifikojnë kundër njerëzimit.
Mbajeni mend se Ati im i Përjetshëm, përmes Dashurisë dhe Dhembshurisë së Tij, do t’ju mbrojë të gjithë ju, që besoni në Atë.
Për ata që do të vazhdojnë të mos i binden Atij dhe ta mohojnë të Vërtetën e Ekzistencës së Birit tim të dashur, lutuni, lutuni, lutuni për shpëtimin e tyre.
Koha është gati. Hapini zemrat tuaja ndaj Mëshirës Hyjnore të Birit Tim.
Qiejt do të fillojnë të ndryshojnë tani dhe më pas të gjithë do ta shikojnë këtë mrekulli të madhe të shpaloset para tyre.
Qëndroni gati.
Përgatitini shtëpitë tuaja dhe luteni Rruzaren time të Shenjtë në çdo rast për ta dobësuar mbërthimin e të ligut.
Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit