Friday, 12 April 2013

Hyji Atë: Lutje për Çelësin drejt Parajsës së Re


E Mërkurë, 10 Prill 2013, ora 16:45

Bija Ime e dashur, ndërsa Flaka e Shpirtit të Shenjtë i pushtojnë ata shpirtra të përulët që i lexojnë këto Mesazhe, po ashtu do të përhapet edhe konvertimi global. Fjala e Shenjtë e Zotit është si një shpërthim i fuqishëm ere, që sjell me vete dhe të gjithë ata shpirtra në zgjimin e vet, fryte të bollëkshme.


Nga këto farat e para të mbjella, një shumë e madhe frytesh janë rritur, të cilat mbulojnë çdo komb, përfshi edhe ata në regjimin komunist.


Bija Ime, ndërsa Fjala Ime e Shenjtë mbërthen mëndjet dhe shpirtrat e çdo besimi, ajo do të presi si një shpatë mes përmes atyre kombeve që e kanë kthyer shpinën ndaj Meje, Atit tuaj të dashur. Prandaj, kur urrejtja të shtohet kundër jush, dijeni se Fjala Ime e Shenjtë, për të ndihmuar në shpëtimin e shpirtrave, po kryhet me sukses.


Ti, lajmëtarja Ime, je vetëm një instrument. Ky Mision nuk është rreth teje. Ai nuk është për ndriçimin e shpirtit tënd, sepse ky nuk është qëllimi Im, edhe pse është i kënaqshëm për Mua. Ti, bija Ime, si lajmëtare e fundit, duhet vetëm t’i komunikosh botës Mesazhet që po të jepen, për të mirën e njerëzimit. Opinionet e tua dhe këshilla jote ndaj të tjerëve, nuk kanë rëndësi dhe ti nuk e ke autoritetin të ndash çdo lloj mendimi njerëzor me të tjerët.


Kur Zëri I Zotit arrin tek zemrat e njerëzve, ai shumfishohet brënda shpirtrave të shumë vetave. Është Mirësia Ime, si Ati I Dashur i gjithë njerëzimit, që lejon për këto bekime të mëdha.


Ashtu si është thënë, mbrekulli të mëdha do të dëshmohen nga ata që ju është dhënë Dhurata e Shpirtit të Shenjtë përmes këtij Misioni. Unë i bekoj të gjithë ata që i shpërndajnë dhe i përhapin Mesazhet e Mia, sepse përpjekjet e tyre do ta hedhin Fjalën Time si një perde, e cila do të mbuloj tokën.


Ata që e kanë pritur Dhuratën e Konvertimit – ata shpirtrat e Mi të gjorë e të boshatisur – Unë ju them tani. Unë, Ati Juaj I Dashur, ju premtoj se Unë do t’ju pushtoj dhe do t’ju hap zemrat kur të thoni këtë lutje


Hyji Atë: Lutje për Çelësin drejt Parajsës së Re


Ati i dashur, jam unë, biri yt i humbur, që, kaq i ngatërruar dhe i verbuar, sa pa Ndihmën Tënde, Dashurinë Tënde, unë jam asgjë.


Më shpëto përmes Dashurisë së Birit Tënd, Jesu Krishtin, dhe më jep mua çelësin drejt Parajsës Tënde të Re në Tokë. Amin.


Fëmijë, Unë do t’ju bekoj dhe mbroj ju. Ju jeni të Mitë – të gjithë ju. Ndërsa Unë dëshiroj për ju dhe derdh lotë për ata prej jush që më urrejnë Mua, Unë do të përdor Forcën Time të Gjithpushtetshme për t’i çliruar zemrat tuaja të ngurtësuara me qëllim që Unë të mund t’ju dhuroj trashëgiminë, të cilën Unë e kam Krijuar me dashuri.


Ndërhyrja Ime, duke ju zbuluar ngjarjet që do vijnë, do t’ju ndihmoj të kuptoni se sa shumë Unë ju dua. Kur këto ngjarje të shpalosen para syve tuaj, Unë do të jem duke pritur për ju të vini tek Unë me dashuri dhe besim në shpirtrat tuaj.


Ati juaj i dashur

Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-prayer-for-the-key-to-the-new-paradise/